PL EN


2016 | 2/38 | 221-241
Article title

Krzywda i przebaczenie w resocjalizacji i innych działaniach pomocowych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Harm and Forgiveness in Social Rehabilitation and Other Aid Measures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule odniesiono się do relacji interpersonalnych, tworzonych przestępstwem. Zagadnienie krzywdy wyrządzanej ofiarom przez sprawców omówiono w kontekście ewentualności przebaczenia ze strony ofiar. Wykazano różne obszary relacji międzyludzkich, gdzie krzywda i przebaczenie znajdują swój wyraz.
EN
The article deals with interpersonal relations emerging through crime. The issue of the harm caused to victims by offenders is presented in the context of the victims’ forgiveness. The article points to different areas of interpersonal relations, where harm and forgiveness find their expression.
Year
Volume
Pages
221-241
Physical description
Contributors
References
 • Baron-Cohen, Simon. Teoria zła. Sopot: Smak Słowa, 2014.
 • Browne, Kevin, Martin Herbert. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA, 1999.
 • Gilligan, James. Wstyd i przemoc. Poznań: „Media i Rodzina”, 2001.
 • Hołyst, Brunon. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Lexis Nexis, 2009.
 • Jasiński, Andrzej, Wojciech Zyzak, Aldona Król. „Przebaczenie”. W: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, 604–606. Lublin: TN KUL, 2012.
 • Kmiecik-Baran, Krystyna. Młodzież i przemoc. Warszawa: PWN, 1999.
 • Konopczyński, Marek. „Kierunki zmian teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce”. W: Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, red. Marek Konopczyński, Wiesław Ambrozik, 7–63. Warszawa: CMPPP, 2009.
 • Kowalczyk, Stanisław. Wolność naturą i prawem człowieka. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, 2000.
 • Majchrzyk, Zdzisław. Nieletni, młodociani, dorośli sprawcy zabójstw. Warszawa: IPiN, 2004.
 • Maultsby, Maxie C. Racjonalna Terapia Zachowania. Poznań: Alterna, 1992.
 • Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL, 2000.
 • Stein, Arndt. Kiedy dzieci są agresywne. Warszawa: Jedność, 2002.
 • Szostek, Andrzej. Normy i wyjątki. Lublin: KUL, 1980.
 • Wach, Tomasz Janusz. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. Lublin: KUL, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31d994ff-3e7a-422b-a85a-511e3720c4d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.