PL EN


2016 | 2(40) | 415-422
Article title

Regionalne porozumienia handlowe w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego

Authors
Content
Title variants
EN
The role of regional trade agreements in achieving food security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to identify certain relationships between international trade and food security with special emphasis on regional trade agreements. The study was conducted on the basis of domestic and foreign sources of literature. Unresolved problem of food insecurity indicate not only identification of the source of this state , but also ways to improve the food situation in the world. One of the factors that improve directly and indirectly food security level is international trade. Limited capability for performing trade liberalization at the global level means that the way of improving access to food is regionalism. However, taking full advantage of regional trade agreements to solve the problem of food insecurity must be accompanied by elimination or reduction the non-tariff barriers, that still exist.
PL
Celem artykułu była identyfikacja wybranych relacji pomiędzy handlem międzynarodowym i bezpieczeństwem żywnościowym ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych porozumień handlowych. Badania przeprowadzono w oparciu o krajowe i zagraniczne źródła literatury przedmiotu. W warunkach ciągle nierozwiązanego problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, identyfikuje się nie tylko źródła takiego stanu rzeczy, ale również sposoby poprawy sytuacji żywnościowej na świecie. Jednym z czynników poprawiających w sposób bezpośredni i pośredni poziom bezpieczeństwa żywnościowego jest handel międzynarodowy. Ograniczone możliwości przeprowadzenia liberalizacji handlu na poziomie globalnym powodują, że poprawianiu dostępu do żywności służyć może regionalizm handlowy. Jednak pełnemu wykorzystaniu regionalnych porozumień handlowych w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego towarzyszyć musi eliminowanie czy chociaż ograniczenia barier pozataryfowych.
Contributors
References
 • Aksoy M. A., Beghin J. C. (eds). (2005). Global agricultural trade and developing countries. Washington, DC: World Bank.
 • Baldwin R. E., Venables A. J. (1995). Regional economic integration (in): Handbook of International Economics, vol. 3, Elsevier, pp. 1597-1644.
 • Brooks J., Matthews A. (2015). Trade Dimentions of Food Security. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 77, OECD Publishing.
 • Budnikowski A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cervantes-Godoy D., Dewbre J. (2010). Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction, OECD. Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 23, OECD Publishing
 • Chandra A. C., Lontoh L. A. (2010). Regional Food Security and Trade Policy in Southeast Asia, The Role of ASEAN. Series on Trade and Food Security – Policy Report 3, Trade Knowledge Network, International Institute for Sustainable Development.
 • Clapp J. (2014). Trade Liberalization and Food Security. Examining the Linkages. Geneva: Quaker United Nations Office.
 • Czaja S. (2004). Wpływ współczesnego neokolonializmu ekologicznego na globalizację problemów środowiskowych, w: Budnikowski, A., Cygler, M. (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Czarny E. (2013). Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czyżewski A. (2010). Optyka badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej, w: Grzelak, A., Pająk, K. (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego, t. I: Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • FAO (2003). Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages, Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
 • Fulponi L., Shearer M., Almeida J. (2011). Regional Trade Agreements – Treatment of Agriculture, OECD, Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 44, OECD Publishing.
 • Headey D., Fan S. (2008). Anatomy of a Crisis: The Causes and Consequences of Surging Food Prices. Agricultural Economics 39: 375 – 91.
 • Kent G. (2002). Africa’s food security under globalization. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 2(1). http://www.bioline.org.br/request?nd02002>.
 • Koester U. (1986), Regional cooperation to improve food security in southern and eastern African countries, Research Report No. 53, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
 • MacLaren D., Yabuki N. (2012). Regional trade agreements and food security: introduction and overview, w: FAO, Regional trade agreements and food security in Asia, Bangkok..
 • Martin W., Anderson K. (2011). Export Restrictions and Price Insulation during Commodity Price Booms, Policy Research Working Paper 5645, World Bank, Development Research Group, Agriculture and Rural Development Team, May.
 • Matthews A. (2003). Regional integration and food security in developing countries. Training materials for agricultural planning, 45, FAO, Rome.
 • Mellado A. G., Hélaine A., Rau M. L., Tothova M. (2010). Non-tariff measures affecting agro-food trade between the EU and Africa. Summary of workshop, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, European Union, Luxembourg.
 • Misala J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • OECD (2013). Global Food Security: Challenges for the Food and Agriculture System, Working Party on Agricultural Policies and Markets, TAD/CA/APM/WP(2012)18/FINAL
 • Robertson D. (2006). International Economics and Confusing Politics, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Rynarzewski T. (2005). Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sapa A. (2014). Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J., Charlton A. (2007). Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • UNCTAD (2007). Developing Countries’ Participation in Regional Integration: Trends, Prospects and Policy Implications, w: de Lombaerde, P. (ed.), Multilateralism, Regionalism and Bilateralism in Trade and Investment, 2006 World Report on Regional Integration, United Nations University Series on Regionalism 1, Springer.
 • UNCTAD (2013). Non-Tariffs Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries, Developing Countries in International Trade Studies, New York and Geneva.
 • Urata S. (2002). Globalization and the Growth in Free Trade Agreements, Asia-Pacific Review, Vol. 9, No. 1.
 • van Dijk M. (2011). African Regional Integration: Implications for Food Security. Paper prepared for EL&I. Final draft.
 • Wilkin J. (1986). Współczesna kwestia agrarna, Ekonomia XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • World Bank (2012). Global Monitoring Report: Food, Nutrition and the Millennium Development Goals. Washington, D.C.: World Bank.
 • WTO (2011). World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-Existence to Coherence, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31e2878a-a02b-486c-8f24-7c68889dd4de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.