PL EN


2013 | 1 | 4(253) |
Article title

Recenzja - Andrzej Graczyk, Instrumnty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wrocław 2013

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • KE, 2010, Komunikat Komisji. Europa 2010. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
  • Keohane, N.O., Revesz, R.L., Stavins, R.N., 1998, The Choice of Regulatory Instrumetns in Environmental Policy, Harvard Environmental Law Review, vol. 22, http://www.hks.harvard.edu/fs/rstavins/Papers/The_choice_of_regulatory.PDF.
  • Poskrobko, B., 2001, Podstawy polityki ekologicznej, w: Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W. (red.), Ochrona ś rodowiska – problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
  • Stavins, R.N., 2001, Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments, Resources for the Future, November, http://www.rff.org/documents/rff -dp-01-58.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31e73ffb-ed7a-4050-8e49-7fb4847ddc98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.