PL EN


2012 | 12 | 127-137
Article title

Znaczenie klastrów w kształtowaniu się gospodarki kreatywnej regionów (na przykładzie Dolnego Śląska)

Title variants
EN
The importance of clusters in the formation of regional creative economy on the basis of Lower Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The experience of leading world economies shows that cluster organization is fully in line with the requirements of the creative economy. A particular form of cluster organizations are creative clusters, which directly affect the development of innovative cities and regions. The application example for undertaken consideration is Lower Silesia.
Keywords
Year
Issue
12
Pages
127-137
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Creative Industries Mapping Document, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx.
 • Creative Economy Report 2008. The challenge of assessing creative economy: towards informed policy making, Summary, UNCTAD/DITC/2008/2.
 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych klastrów na Dolnym Śląski. Raport, Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 • Klasik A. (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Mapping the creative industries: a toolkit. Creative and Cultural Economy series/2, British Council 2010.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim. Raport z I etapu badania, Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Warszawa 2008.
 • Szlachta P., Kreatywność – niewyczerpane źródło rozwoju, „Małopolskie Studia Regionalne” 2011, nr 1(21), http://www.malopolskie.pl/Pliki/2011/MSR_21_2011.pdf.
 • Szultka S., Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • UNCTAD, FDI in Tourism: The Development Dimension, New York and Geneva: United Nations 2007.
 • http://www.siliconvalleyhistorical.org/home/melting_pot.
 • http://www.unctad.org/creativeeconomy.
 • http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082ceroverview_en.pdf.http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx.
 • http://www.wpp.com.
 • http://www.umwd.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ea9b41-c2f2-4e9a-b230-c191d60b1c27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.