PL EN


2017 | 15 | 239-247
Article title

CHARACTERISTICS OF TOTAL INSTITUTION BASED ON THE EXAMPLE OF EDUCATIONAL CARE

Content
Title variants
EN
CECHY INSTYTUCJI TOTALNEJ NA PRZYKŁADZIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the structure of orphanages and educational care facilities related to E. Goffman’s (2006) theory of total institutions interpreting the following category: The space and the timetable of the researched orphanage.
PL
Artykuł przedstawia m.in. strukturę domów dziecka oraz funkcjonowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Autorzy przedstawili funkcjonowanie domów dziecka w ujęciu koncepcji Instytucji totalnych E. Goffmana (2006), interpretując kategorię przestrzeń i harmonogram dnia w badanym domu dziecka.
Year
Issue
15
Pages
239-247
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, egawlik
References
 • Ciesielska, M., Wolanik Boström, K. and Öhlander, M. (2012). Obserwacja. In D. Jemielniak (ed.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom II. Warsaw.
 • Dobrzycka, E. and Kozdrowicz, E. (1997). Dom Dziecka. In W. Pomykało (ed.), Encyklopedia pedagogiczna. Warsaw.
 • Goffman, E. (2006). Charakterystyka instytucji totalnych. In A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki and M. Ziółkowski (eds.), Współczesne teorie socjologiczne. Warsaw.
 • Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. Sopot.
 • Gumienny, B. (2005). Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci „Nasza Chata”. Rzeszów.
 • Kamińska, U. (2005). Zasady metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice.
 • Kozdrowicz, E. (1999). Dom dziecka. In D. Lalak and T. Pilch (eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warsaw.
 • Miller, A. (2013). Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna. Socjologiczne studium przypadku. Warsaw.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Cracow.
 • Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku. In: N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds.), Metody badań jakościowych. Tom I. Warsaw.
 • Turner, J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31f0f99a-739f-4d66-b451-09e3bac7597e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.