PL EN


2017 | 108 | 4 | 217-223
Article title

Projekty i diagnozy. Krytycy lwowscy w walce o literaturę i życie. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015

Title variants
EN
Projects and Diagnoses. Lviv Critics in Fight for Literature and Life. Review: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście omówiono książkę poświęconą lwowskiej krytyce literackiej lat 1894–1914. Zrekonstruowano podejście metodologiczne oraz sposób problematyzowania zagadnień związanych z dyskursem krytycznoliterackim i metakrytycznym modernistycznego Lwowa. Wskazano pożytki poznawcze pracy, jak również perspektywy badawcze, które otwiera autorka.
EN
The review discusses a book on Lviv literary criticism 1894–1914. Its author reconstructs the methodological approach and the mode of presenting the issues connected with literary critical and meta-critical discourse of modernist Lviv. The review points at the advantages of the book as well as on the research perspectives the author opens.
Year
Volume
108
Issue
4
Pages
217-223
Physical description
Dates
printed
2017-12-29
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31f275cf-978c-4a17-9d15-20fb43fc25a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.