PL EN


2007 | 3 | 1 Prawo | 13-50
Article title

Bemerkungen zur 50ig Jahresfeier der Europäischen Union und zur Diskussion um die Europäische Verfassung und Europäische Identität am 25.3.2007 von Heinz-Georg Kuttner

Title variants
PL
Uwagi do obchodów uroczystości 50. rocznicy powstania Unii Europejskiej i do dyskusji nad Konstytucja Europejska z 25.03.2007 r.
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Po okresie ogromnych zniszczeli wynikłych wskutek obydwóch wojen światowych oraz jeszcze w czasie panowania systemu komunizmu sowieckiego w Środkowej i Wschodniej Europie Robert Schuman i grupa znakomitych polityków zdecydowali się - przede wszystkim z chrześcijańskich motywów - na „pojednanie zamiast odpłaty” lub zemsty, co doprowadziło w dniu 25 marca 1957 roku do podpisania umowy, tworzącej Europejska Wspólnoty Gospodarcza, z której wyrosła obecna Unia Europejska. Tożsamość Europy określona została istotowo przez filozofię grecka, prawo rzymskie i Objawienie judeo-chrześcijańskie w Osobie Jezusa z Nazaretu. Stad zagrożeniem dla samoświadomości Narodów Starego Kontynentu są różne ideologie deformujące obiektywne i realistyczne rozumienie rzeczywistości, takie jak: kolektywistyczny materializm, feminizm, liberalizm czy ekologizm, mające swoje decydujące źródło w reformacji Marcina Lutra, w której doszło do załamania sie istoty kultury europejskiej. Benedykt XVI w swoim przemówieniu w Ratyzbonie wskazał na patologie absolutyzacji rozumu ludzkiego aż do jego całkowitej instrumentalizacji w nazizmie hitlerowskim i komunizmie sowieckim, co uwidocznia sie także dzisiaj m.in. w legalizacji aborcji i eutanazji bądź związków homoseksualnych. Niebezpieczny dla rozwoju Europy jest postępujący proces jej de- chrystianizacji poprzez różne formy rewolucji a głównie poprzez neomarksistowska rewolucje kulturowa jako ideologie nienawiści i zarazem dyktatury relatywizmu, az po akceptacje badan na komórkach macierzystych. Także emocjonalnie prowadzona dyskusja nad traktatem konstytucyjnym uzewnętrznia brak istotowej zgody, co do pytania o integralna tożsamość europejska. Europa istnieje jakoś i niekiedy odnosi sukcesy, ale głównie natury drugorzędnej, jednak jej aktualna bytowość nie posiada fundamentów prawno-religijno-kulturowych.
Contributors
References
 • Cioran E., Die verfehlte Schöpfung, Frankfurt 1981.
 • Falter J., Hitlers Wähler, München 1991.
 • Fischer F., Der Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschlands 1914/1918, Düsseldorf 1961.
 • Hermann H., de Labarre E., Aus christlicher Überzeugung zur europäischen Einigung, in: T. Guz (hrsg.) Das Naturrecht und Europa, Frankfurt a. M.-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2007, S. 349-368.
 • Kuby G., Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen, Kisslegg 2007.
 • Lewis C. S., Dienstanweisung für einen Unterteufel, Freiburg 1958, (London 1942, The Screntape Letters).
 • Mann T., Deutschland und die Deutschen, in: Lesebuch zur Deutschen Geschichte, Dortmund 1989.
 • Muckl S, Bedrohte Meinungsfreiheit, „Der Durchblick”, Nr. 52 (Juli 2007), S. 6-7.
 • Radecki S., Uber die Freiheit, Olten 1950.
 • Ratzinger J., Mitarbeiter der Wahrheit, München 1979.
 • Samarago J., Im Namen Gottes ist das Schrecklichste erlaubt, in: FAZ 21, September 2001, Nr. 220.
 • Schwanebeck A., Evangelische Kirche und Massenmedien. Eine historische Analyse der Intentionen und Realisationen evangelischer Publizistik, München 1990.
 • Sloterdijk P., Interview, „Cicero Helt” 11(2006).
 • Stein H., Moses und die Offenbarung der Demokratie, 1998.
 • Thomas H., Was scheidet Unterhaltung von Information?, in: Communications, The European Journal of Communication, Volume 17, Heft 3/1992, S. 379-395.
 • Trondle H., Das Beratungsschutzkonzept, in: Festschrift für Harro Otto, Tübingen 2007, S. 821-842.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31f86b65-b985-4544-883b-f6af8239e540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.