PL EN


2012 | 3(25) | 299-307
Article title

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Content
Title variants
EN
Conditions of enterprise development in rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pozwalające wskazać uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ograniczające jej rozwój. Badania przeprowadzono na terenie jednej gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje uzyskano od 179 przedsiębiorców z sześciu wsi. Korzystano z kwestionariusza ankiety zawierającego pytania zamknięte. Badania wykazały, że na obszarach wiejskich występują możliwości rozwoju działalności innej niż rolnicza. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wskazanie uwarunkowań ograniczających i wspierających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
EN
The article shows the research results describing some motivating factors of enterprise development in rural areas and also the ones that limit them. The research was provided in the area of one commune of the Kujawsko-Pomorskievoivodeship. The information has been gathered from 179 businessmen in 6 countries. There was a questionnaire with closed questions used. The carried out research showed that there are chances of developing new types of activities other than those of typically rural character in the areas in focus. Owing to the conducted analysis of the data some inducement and deterrent factors appeared connected with business running in the country.
Contributors
References
 • Bartnicki M., 2001. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wyd. AE, Kraków.
 • Czerna-Grygier J., 2002. Infrastruktura na obszarach wiejskich. Pr. Nauk. AE Wroc. 941, 45-53.
 • Duczkowska-Piasecka M., 1998. Przedsiębiorczość na wsi. W: Encyklopedia Agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa, 134-136.
 • Gaweł A., 2007. Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Pr. Hab. 34, AE, Poznań, 13.
 • Łęczycki K., 2003. Przedsiębiorstwo w agrobiznesie. Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, 76-80.
 • Nowak M., Musiał H., 2005. Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. D. Kopcińska. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin, 219-220.
 • Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., 2006. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju. IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • Piecuch T,. 2010. Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Rogoda B., 2005. Przedsiębiorczość i innowacje. Wyd. AE, Kraków.
 • Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Spychalski G., 2004. Wybrane uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich. Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon. 245 (44), 15-22.
 • Zaremba W., 2008. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacja. Probl. Zarządz. 2, 27-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32029bd7-3f62-4a87-9be0-9b8150cb9b1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.