PL EN


2014 | 3 | 248-251
Article title

Trudności społeczno-ekonomiczne pacjentów ze schizofrenią

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Skorupska A, Czyżowicz K. Deficyty funkcjonowania społecznego w schizofrenii – przegląd literatury. Fam Med Prim Care Rev 2007; 9: 1060–1063.
 • Stelmach E, Karakuła H, Mohylowska-Topolska J, i wsp. Funkcjonowanie społeczne a poznanie społeczne u osób chorych na schizofrenię. Curr Prob Psychiatry 2011; 12: 520–525.
 • Kaczmarek K. Rehabilitacja jako nieodzowny element współczesnej psychiatrii. Zadania i czynności pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. Łódź: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych; 1999.
 • Jackowska E. Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne.Psychiatr Pol 2009; 43: 655–670.
 • Kępiński A. Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie; 2001.
 • Grzesiuk L, red. Psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002.
 • Wciórka J, Bilikiewicz A, Pużyński S, i wsp. Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2002.
 • Hajduk A, Owsianowska J, Robaszkiewicz R, i wsp. Ocena jakości życia pacjentów ze schizofrenią. Probl Hig Epidemiol 2008;89: 437–440.
 • Chądzyńska M, Osuchowska-Kościjańska A, Bednarek A. Porównanie obrazu siebie przed i po wystąpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analizę narracji osób chorych na schizofrenię. Psychiatr Pol 2012; 46: 951–960.
 • Cechnicki A, Wojciechowska A. Sieć społeczna a jakość życia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji. Psychiatr Pol 2007; 41: 527–537.
 • Jarema M. Badanie jakości życia jako alternatywna forma oceny stanu pacjenta. Nowa Med 1996; 4: 15–16.
 • Czernikiewicz A, Górecka J. Porównanie subiektywnej i obiektywnej jakości życia w grupie chorych na schizofrenię. Psychiatr Pol 2003; 37, 4: 669–681.
 • Badura-Brzoza K, Piegza M, Błachut M, i wsp. Ocena wpływu wybranych czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia pacjentów ze schizofrenią. Psychiatr Pol 2012; 46: 975–984
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32040fd6-523f-4d11-a126-900124b8437e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.