Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

Konsultacje społeczne jako forma dialogu ze społecznością lokalną

Content

Title variants

EN
Social consultations as a form of dialogue with local society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konsultacje społeczne stanowią formę dwustronnej komunikacji między konsultującym a konsultowanym. Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminy, powiatu i województwa podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy tekstu omawiają podstawy prawne, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.
EN
Social consultations constitute a form of the two-way communication between the consultant and the consulted. In accordance with the regulations concerning commune, county and voivodship goverments the entity eligible to participate in social consultations are the inhabitants of any given territorial government unit. The authors discuss the legal basics, the scope of the entity and subject, and the rules for conducting social consultations.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-320510a3-1b37-45a4-9885-a3c1542fa53b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.