PL EN


Journal
2013 | 4 | 39-42
Article title

Palliative care of the patient with the brain cancer Astrocytoma GII/GIII – a case study

Content
Title variants
PL
Opieka paliatywna nad pacjentem z guzem mózgu typu astrocytoma GII/GIII - opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Malignant cancers of the central nervous system with the consequences of strong symptoms and urgent progression of the disease put the palliative teams of the palliative wards in the feeling of helplessness. Difficulties in undertaking the treatment and lack of experience with such patients cause their higher mortality rate. The main aim of the case: The aim of the study is to present the clinical treatment and the palliative care of the patient with Astrocytoma GII/GIII (ICD 10 C -71). Data and Methods: Analyses of the medical documentation, observation and nursing interview with the patient’s family were taken into account. Case study: A 39 year old woman, who had never been cured for cancer before, was transferred from the neurosurgery to the palliative care ward with brain cancer astrocytoma GII/GIII without any contact and lack of improvement of her condition. After a symptomatic treatment, a combined therapy was applied which consisted of oral chemotherapy (Lomustine) and radiotherapy. The patient’s condition was systematically improving. The patient and her family received care and support from the therapeutic team, which made it possible for the patient to return back home after eight months on the ward. It made the patient function alone and lead active social life despite of the limitations caused by cancer. Conclusions: It is not advisable to make quick decisions of ceasing the treatment only because of the diagnosis of inoperable brain malignant cancers. The therapeutic team play a significant role in the process of restoring the vital functions of the patient and in the entire therapy. Especially the family, who are the active members of the team, become very important. Education and the family support is essential and helps to tackle such a difficult chronic disease with bad prognosis. It also helps to understand specific symptoms and behaviours of the patients with brain cancer much better. Furthermore, it helps to lower the level of the family’s anxiety and frustration. Active cooperation of the family and the therapeutic team allows the patient to get back home AFVSS.
PL
Wstęp: Złośliwe nowotwory centralnego układu nerwowego w konsekwencji ostrych objawów i nagłej progresji choroby stawiają w poczuciu bezradności zespoły terapeutyczne oddziałów medycyny paliatywnej. Trudności w podjęciu leczenia oraz braku doświadczenia w opiece nad pacjentami z tego typu nowotworami, są powodem podwyższonego wskaźnika umieralności pacjentów. Cel badania: Przedstawienie leczenia klinicznego oraz opieki nad pacjentką z rozpoznaniem astrocytoma GII/GIII (ICD 10 C-71). Materiał i Metody: Analizy dokumentacji medycznej, obserwacja i wywiad pielęgniarski z rodziną pacjentki. Opis przypadku: 39-letnia kobieta nigdy wcześniej nieleczona onkologicznie została przekazana z oddziału neurochirurgii do oddziału medycyny paliatywnej z rozpoznaniem guza mózgu astrocytoma GII/GIII bez kontaktu i brakiem rokowań na poprawę stanu. Po podjęciu leczenia objawowego, zastosowaniu terapię skojarzoną: chemioterapią doustną (Lemustyna) oraz radioterapię. Stan pacjentki ulegał systematycznej poprawie. Opieka i wsparcie zespołu terapeutycznego udzielone chorej oraz jej rodzinie pozwoliły nie tylko na powrót pacjentki do domu po ośmiu miesiącach pobytu na oddziale, ale również na jej samodzielne funkcjonowanie i aktywny udział w życiu społecznym pomimo ograniczeń, jakie niesie choroba nowotworowa. Wnioski: Pomimo nieoperacyjnych nowotworów złośliwych mózgu nie należy zbyt szybko podejmować decyzji o zaprzestaniu leczenia pacjenta. W procesie terapii i powrotu najważniejszych funkcji życiowych pacjenta dużą rolę odgrywa zespół terapeutyczny, szczególnie rodzina, która staje się aktywnym członkiem tego zespołu. Edukacja i system wsparcia dla rodziny pozwalają na zmierzenie się z trudną sytuacją choroby przewlekłej o złym rokowaniu, oraz zrozumienie specyficznych objawów i zachowań pacjenta towarzyszących tego typu nowotworom. Pozwala to na zmniejszenie poziomu lęku i frustracji członków rodziny. Aktywna współpraca rodziny z personelem medycznym umożliwia powrót pacjenta do domu w stanie stabilnym.
Journal
Year
Issue
4
Pages
39-42
Physical description
Dates
accepted
2013-11-25
Contributors
author
  • Koordynująca Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej. Ośrodek Medyczny Samarytanin w Opolu
author
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
  • Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, i wsp. The 2007 WHO classifica-tion of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol 2007; 114: 97-109.
  • Villano JL, Parker CK, Dolecek TA. Descriptive epidemiology of ependymal tumours in the United States. Br J Cancer 2013; 108(11): 2367-2371.
  • Ferlay J, Boyle P. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; Mar; 16(3): 481-8.
  • Ohgaki H, Kleihues P. Epidemiology and etiology of gliomas. Acta Neuropathol2005; Jan; 109(1): 93-108.
  • Ręcławowicz D, Stempniewicz M, Biernat W, Słoniewski P. Nowe spojrzenie na klasyfikację i terapię nowotworów glejowych II stopnia złośliwości wg WHO – przegląd piśmiennictwa. Neuro i Neuroch Pol 2008; 42, 6: 536-545.
  • Wrensch M, Minn y, Chew T. i wsp. Epidemiology of primary brain tumors: current concepts and review of the literature. Neuro Oncol 2002; 4: 278-299.
  • Szala S, Jarosz M, Smolarczyk M, Cichoń T. “Vicious circles” of glioblastoma tumors: vascularization and invasiveness. Postępy Hig Med Dośw 2012; 66: 888-900.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32060557-bd73-4b33-a0b2-705624b63fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.