Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 41-60

Article title

Reformy sektora bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu po 2001 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Security Sector Reform in the Islamic Republic of Afghanistan after 2001

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reforma sektora bezpieczeństwa jest współczesnym zagadnieniem przemian systemów obronności, bezpieczeństwa i praworządności, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zyskało na popularności i zainteresowaniu międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa oraz pojedynczych państw. Procesy związane z reformą sektora cechuje duży stopień złożoności. W związku z ewolucją sektora bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Afganistanu po 2001 roku, w którą zaangażowane były wiodące organizacje międzynarodowe realizując jedno z najbardziej skomplikowanych i wielowymiarowych przedsięwzięć tego typu, warto bliżej przyjrzeć się problematyce reform. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie kontekstu reform, powodów zaangażowania poszczególnych aktorów, a następnie zilustrowanie działalności Paktu Północnoatlantyckiego NATO i Unii Europejskiej na rzecz państwa i społeczności Afganistanu.
EN
Security Sector Reform (SSR) is a contemporary concept for transformation of defense, security and rule of law systems. In the last years it gained popularity and interest of international security organizations and single states. The SSR is characterized by a large degree of complexity. Because of the recent evolution of the security sector in the Islamic Republic of Afghanistan after 2001, with participation of leading international organizations engaged in one of the most complicated and multidimensional efforts of the kind, it is worth to look into its nature. The aim of this essay is to present the reforms’ context, reasons for respective actors’ participation and then illustrating the engagement of the North Atlantic Treaty Organization and the European Union for the benefit of Afghanistan and its society.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

41-60

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

  • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON
  • -

References

Notes

PL
brak

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-321339fa-69bb-40f5-bb9a-433feb5d14e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.