PL EN


2007 | 19 | 191-201
Article title

Свои и чужие у староверов румынии

Selected contents from this journal
Title variants
EN
US and THEM in the community of Romanian Old Believers
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W artykule rozpatrywana jest sytuacja, która powstała po przemianach demokratycznych w społeczeństwie staroobrzędowców (Lipowanów) w Rumunii, gdzie obok tradycyjnych staroobrzędowych organizacji religijnych zaczyna funkcjonować cały szereg świeckich instytucji zakładanych przez Lipowanów. W efekcie proces odradzania się mniejszości etnicznej przebiega dwutorowo. Konkurencja pomiędzy nowymi staroobrzędowcami, ukierunkowanymi nacjonalistycznie, a tradycyjnymi przywódcami religijnymi doprowadza do tego, że opozycja swój / obcy kształtuje się na przeciwstawianiu sobie takich pojęć, jak grzech i bogobojność, wykształcenie i dogmaty staroobrzędowe, rosyjskość i staroobrzędowość, rosyjski język literacki a dialekt lipowański i inne. Nowa sytuacja ekonomiczna i społeczna powoduje zbliżenie religijnej kultury staroobrzędowej i świeckiej kultury Lipowanów, jednocześnie tradycyjne mechanizmy podtrzymujące kulturę religijną, do których w pierwszej kolejności należy migracja, umożliwiają powstawanie nowych wysp swoich staroobrzędowców w zjednoczonej Europie.
EN
The article deals with the situation which arose after the democratic changes in the community of Romanian Old Believers (i.e. Lipowanie), where apart from traditional organizations a whole range of lay institutions also became active. In effect, the process of the revival of this ethnic minority is two-directional. The competition between new, nationalistically-minded Old Believers and traditional religious leaders results in the US THEM opposition being manifested as juxtapositions of the concepts of sin and piety, education and old dogmas, the literary variety of Russian and the dialect of Lipowanie etc. The new economic and social situation results in closer relations between the religious and secular culture of Lipowanie. At the same time, the traditional mechanisms upholding the religious culture, of which the most significant one is migration, allows for the emergence of new places inhabited by US: Old Believers in the united Europe.
Year
Volume
19
Pages
191-201
Physical description
Contributors
  • Instytut Folkloru Bułgarskiej Akademii Nauk
References
  • Анастасова Екатерина. Старообредците в България --- вмит, история, идентичност. София: АИ «М. Дринов», 1998.
  • Анастасова Екатерина. Старообрядцы Болгарии и Румынии в период перехода // Славяноведение. 2007 (в печати).
  • Гелнър Ърнест. Нации и национализъм. София: Панорама, 1999 (1983).
  • Иванов А. Комплексное исследование русских-липован (русских-старообрядцев) Румынии // Иванов А. (ред.) Культура русских-липован в национальном и международном контексте. Бухарест: Арарат, 1996. С. 83--88.
  • Топоров Владимир Николаевич. Московские люди ХVІІ века (к злобе дня) // Топоров Владимир Николаевич (ред.) Philologia Slavica (К 70-летию академика Н. И. Толстого). М.: Наука, 1993. С. 193--194.
  • Хобсбом Ерик. Нации и национализъм от 1870 до днес. София: «Обсидиан», 1998.
  • Anastasova Ekaterina. Les Vieux Croyants en Bulgarie et Roumanie // Ktasteva A., Todorov A. (sous la direction) Modernisation, democratisation, europeanisation: Bulgarie et Roumanie comparée. Sofia: NBU, 2005. P. 242--250.
  • Gossiaux Jean-Francois. Pouvoirs ethniques dans les Balkans. Paris: PUF. 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32159d85-78f3-45ca-baac-bfb1eb226fdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.