PL EN


2015 | 3/2015 (55), t.2 | 19-29
Article title

Wpływ systemowego ryzyka płynności na stabilność gospodarki polskiej

Content
Title variants
EN
The Impact of Systemic Liquidity Risk on Stability of the Polish Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
An increase in the risk is essential for the economy and its stability. Higher liquidity risk in the system causes lower capacity to absorb shocks and higher probability of adverse trends propagation. The banking system, having less liquidity reserves, is more vulnerable to the phenomenon of “pro-cyclicality”, i.e. the strengthening of economic cycles. Short- and long-term microeconomic risks in banks may, in a situation of liquidity tension, lead to significant inhibition of economic growth. An increase in liquidity risk impairs the mechanisms of monetary policy, whereas a growth of potential burden on the Bank Guarantee Fund generates the risk of a banking crisis becoming a sovereign crisis. The existence of currency liabilities and long-term currency liquidity risk expose the Polish economy to a stronger transmission of the crisis from abroad.
PL
Wzrost ryzyka ma istotne znaczenie dla gospodarki i jej stabilności. Większe ryzyko płynności w systemiepowoduje mniejszą możliwość absorpcji szoków i większe prawdopodobieństwo propagacji niekorzystnychtrendów. System bankowy, posiadając mniejsze rezerwy płynności, jest bardziej narażony na zjawisko„procykliczności”, czyli wzmacniania cykli koniunkturalnych. Krótko- i długookresowe ryzyko mikroekonomicznew bankach mogą w sytuacji napięć płynnościowych prowadzić do znacznego zahamowaniawzrostu gospodarczego. Wzrost ryzyka płynności osłabia mechanizmy polityki pieniężnej, a coraz większepotencjalne obciążenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) rodzi ryzyko przekształcenia się kryzysubankowego w kryzys suwerena. Istnienie pasywów walutowych oraz długoterminowe ryzyko płynnościwalutowej narażają polską gospodarkę na silniejszą transmisję kryzysu z zagranicy.
Keywords
PL
EN
risk   system   liquidity  
Contributors
 • Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, jgwizdala1@wp.pl
References
 • Acharya, V.V. (2010). Measuring systemic risk. Working Paper, Federal Reserve Bank of Cleveland.
 • Adrian, T. i Brunnermeier, M. (2008). CoVaR. Staff Reports. Federal Reserve Bank of New York.
 • Aitimon, D. (2011). Funding Liquidity Risk in a Quantitative Model of Systemic Stability. Analysis and Economic Policies Book Series, Central Bank of Chile.
 • Bagus, P. (2010). Austrian Business Cycle Theory: Are 100 Percent Reserves Sufficient to Prevent a Business Cycle?. Libertarian Papers.
 • Bisias, D. (2012). A survey of systemic Risk Analytics. Working Paper, Office of Financial Research, Washington.
 • Borio, C. (2012). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? BIS Workig Papers. Brownlees, C.T. i Engel, R. (2012). Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement. Working Paper, New York.
 • Brzoza-Brzezina, M., Chmielewski, T. i Niedźwiedzińska, J. (2010). Substitution between domestic and foreign currency loans in central Europe. Do central banks matter?. Working Paper, European Central Bank.
 • Danielsson, J. (2011). Model risk of systemic risk models. Working Paper, London School of Economics.
 • Freixas, X. i Rochet, J.-C. (2007). Makroekonomia bankowa. Warszawa: CeDeWu.
 • Goodhart, C. i Segoviano Basurto, M.A. (2009). Stability Measures. Working Paper.
 • Huerta de Soto, J. (2009). Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Warszawa:
 • Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Kapadia, S. (2012). Liquidity risk, cash-flow constraints and systemic feedbacks. Working Paper, Bank of England.
 • Lopez-Espinosa, G. (2012). Short – term wholesale funding and systemic risk: A global CoVaR approach. Journal of Banking and Finance.
 • Łaszek, J., Widłak, M., Augustyniak, H. (2009). House Price Bubbles on the Major Polish Housing Markets. Working Paper presented at the Annual Conference of the European Network for Housing Research.
 • Matz, L. (2011). Liquidity risk measurement and management: Basel III and beyond. Xlibris Corp.
 • Tarashew, N.A. (2010). Attributing systemic risk to individual institutions. BIS Working Papers, 308, maj.
 • Thorsten, B. (2012). Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending Across Countries. The B.E. Journal of Macroeconomics, 12(1).
 • Zhou, C. (2010). Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions. International Journal of Central Banking, 6(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-322119b4-3086-477c-9741-f1c1fa38b59e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.