PL EN


2017 | 1(25) | 177-188
Article title

Instytucje kredytu podatkowego

Authors
Content
Title variants
EN
TAX CREDIT INSTITUTIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski system podatkowy przewiduje szereg preferencji podatkowych, których celem jest stymulowanie pożądanych zachowań podatników. Preferencje podatkowe w sensie prawnym przybierają różną postać. Ważną jedną preferencją jest zwolnienie zwane kredytem podatkowym. W przedłożonym opracowaniu podjęta została próba podstawienia wprowadzenia do obrotu prawnego instytucji kredytu podatkowego, jego istota i cel jaki przyświecał ustawodawcy. Zaprezentowano podstawowe pojęcia funkcjonowania instytucji kredytu podatkowego oraz jego miejsce w prawie wspólnotowym w kontekście pomocy publicznej.
EN
Polish tax system includes preferential taxes in order to stimulate the expected taxpayer’s behaviour patterns. In legal terms, preferential taxes can vary. Tax credit exemption is an important preference The following study tries to describe the tax credit institution implementation into the legal practice, its nature and legislator’s objectives. There is a presentation of basic definitions of the tax credit institution functioning and its position within the community law in terms of public aid.
Year
Volume
Pages
177-188
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
References
 • Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard. 2010. PIT. Komentarz. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Gomułowicz Andrzej, Małecki Jerzy. 2010. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Kubacki Ryszard. 2011. Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. Dz. U. Nr 194, póz. 1983 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis. Dz. U. Nr 76, poz. 498.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz. U. Nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz. U. Nr 169, poz. 1384.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 217, póz. 1588.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. Nr 217, póz. 1589.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 209, poz. 1316.
 • [www1] http://www.premier.gov.pl (dostęp: 04.03.2017).
 • [www2] http://www.produkty.lex.pl/serwis-informacji-prawnej (dostęp: 05.03.2017). Sejm RP IV kadencji nr druku 757.
 • [www3] http://www.produkty.lex.pl/serwis-informacji-prawnej (dostęp: 05.03.2017). Bartosiewicz Adam. Kredyt podatkowy dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ABC nr 70537 System Informacji Prawnej LEX
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32221ff0-16cf-4f7b-b51a-61ea4a541bbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.