PL EN


Journal
2016 | 7 | 75-90
Article title

Ruchy miejskie: w stronę polityki

Authors
Content
Title variants
EN
City movements: towards politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia trajektorię rozwoju ruchów miejskich. Są one próbą odpowiedzi na kryzys demokracji liberalnej i systemu neoliberalnego. W centrum uwagi znajduje się kwestia upolityczniania problemów i zjawisk społecznych. Ruchy miejskie upolityczniają problemy, które wcześniej znajdowały się poza ramami publicznej debaty. Krytyce partycypacji obywatelskiej towarzyszy pochwała konfliktu, ożywiającego lokalną demokrację, wypełniać ją społeczną treścią. Ruchy miejskie są nową płaszczyzną zaangażowania dla obywateli. Otwarte pozostaje pytanie, czy ideały im przyświecające dają się pogodzić z zasadami gry panującymi w polu polityki i walce o władzę.
EN
The purpose of this paper is to present the development trajectory of urban movements in Poland. Urban movements are form of social answer to the crisis of liberal democracy and the neoliberal system. The article focuses on the issue of politicization of various social problems. Urban movments politicize issues that were not part of the public debate before. The critique of civic participation is accompanied by an appreciation of conflict that can revitalize local democracy and fill it with social content. Urban movements are becoming a new dimension of citizen engagement. It remains to be seen whether their ideals are compatible with the rules of politics and the power struggle.
Publisher
Journal
Year
Issue
7
Pages
75-90
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
References
  • Erbel J. (2014), Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego, „Władza Sądzenia” nr 4
  • Graff A. (2010), Urzędasy, bez serc, bez ducha, „Gazeta Wyborcza” 6 stycznia
  • Harvey D. (2012), Bunt miast: Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
  • Miessen M. (2013), Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
  • Pobłocki K. (2013), Prawo do odpowiedzialności – przedmowa, w: Miessen M., Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
  • Steinhagen D. (2015), Budżet obywatelski. Toaleta albo komputer w szkole to pomyłka, „Gazeta Wyborcza” 22 listopada
  • Szydłowska-Kalukin K. (2014), My wkurzeni mieszczanie. Ruch miejskich aktywistów, „Gazeta Wyborcza” 13 listopada 2014, http://wyborcza.pl/1,75398,16952919,My__wkurzeni_mieszczanie__Ruch_miejskich_aktywistow.html
  • Tezy Miejskie (2015), portal Kongres Ruchów Miejskich, http://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie
  • Tocqueville de A. (1994), Dawny ustrój i rewolucja, Znak, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3222ff05-9c9a-402b-986f-25f9950be9f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.