Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 3-13

Article title

Droga do ostatecznej prawdy. Nowe rozumienie filozofii Kyokushin

Content

Title variants

EN
The way of truth. Towards the philosophy of self-creation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. How does ‘the way of truth’ manifest itself and how does it relate to personal self-creation? What is the normative pattern? The author limits his discussion of this question to the three human figure roads – a knight, priest, and scientist. Method. The leading method applied is literature content analysis. Considerations are not limited to the selected con­cepts of Cassirer and Fromm, Kuczyński and Szmyd. The relations between the truth and good result here mainly in the deliberately accented personalistic approach. Results. The specifics of the three noble ways of truth are discussed. It was found that in each case a precondition for success (to achieve) is faithfulness to the truth. As an illustration, exam­ples of specific people – warriors of truth – are presented. Conclusion. All creation and self-creation should be built on truth (the Truth) as a groundwork for the creation of good.

Year

Volume

54

Pages

3-13

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Baka, E. (2008). Dao bohatera. Idea samorealizacji w wewnętrznych chińskich sztukach walki. Kraków: Nomos.
 • Bocheński, J.M. (1999). Polski Testament: Ojczyzna, Europa, Cywilizacja. Komorów: Antyk.
 • Bolelli, D. (2008). On the Warrior’s Path. Philosophy, Fighting, and Martial Arts Mythology. Berkeley: Blue Snake Books.
 • Cassirer, E. (1977). Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury (przeł. A. Staniewska). Warszawa: Czytelnik.
 • Curry, A. (2016). Slaughter at the bridge: Uncovering a colossal Bronze Age battle. Science, doi: 10.1126/science.aaf9824 Pozyskano 10.06.2016 r. z: http://www.sciencemag.org/news/2016/03/slaughter-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle
 • Cynarski, W.J. (2000). Sztuki walki budō w kulturze Zachodu. Rzeszów: WSP.
 • Cynarski, W.J. (2004). Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej. Rzeszów: UR.
 • Cynarski, W.J. (2007). Stoic philosophy of Asiatic martial arts. W: J. Kosiewicz (red.), Social and Cultural Aspects of Sport (ss. 114–131). Warszawa: AWF.
 • Cynarski, W.J. (2009). Sztuki walki – Idō i Idōkan. Rzeszów: Stowarzyszenie Idokan Polska.
 • Cynarski, W.J. (2011). Homo Creator Nobilis – the chivalrous idea. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 11(1), 27–32.
 • Cynarski, W.J. (2012). Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki. Rzeszów: UR.
 • Cynarski, W.J. (2013). General reflections about the philosophy of martial arts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(3), 1–6.
 • Cynarski, W.J. (2014). Moral values, people of noble way of martial arts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14(1), 1–10.
 • Cynarski, W.J. (2015a). Anthropology according to Tolkien’s mythology. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 15(2), 17–26, doi: 10.14589/ido.15.2.3.
 • Cynarski, W.J. (2015b). Turystyka naukowa w perspektywie socjologii wizualnej. Rzeszów: UR.
 • Cynarski, W.J. (2016). A Christian and the martial arts path. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 16(2), 1–7, doi: 10.14589/ido.16.2.1.
 • Cynarski, W.J., Maciejewska, A. (2016). The proto-Slavic warrior in Europe: The Scythians, Sarmatians and Lekhs. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 16(3), 1–14, doi: 10.14589/ido.16.3.1.
 • Durozoi, G., Roussel, A. (1997). Filozofia – Słownik: Pojęcia, Postacie, Problemy. Warszawa: WSiP.
 • Eliade, M. (1993). Traktat o historii religii (przeł. J. Wierusz-Kowalski). Łódź: Opus.
 • Evans, R. (1972). J.R.R. Tolkien (Writers for the Seventies, 4), New York: Warner Paperback Library.
 • Fromm, E. (1995). Charakter a proces społeczny. W: A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (ss. 250–257). Warszawa: UW.
 • Fromm, E. (1998). Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Rebis.
 • Gralewski, J. (2015). The Psychology of Creativity: A Discussion Between Creative Potential and Its Realization. Creativity. Theories – Research – Applications, 2(1), 49–55, doi: 10.1515/ctra-2015-0007.
 • Grądek, F. (2014). Zen a shorinji kenpo, „sztuka walki na pięści z klasztoru Shaolin”. W: A. Kozyra A. (red.), Zen a sztuki walki (ss. 172–239). Warszawa: Japonica.
 • Huizinga, J. (1974). Jesień średniowiecza. Warszawa: PIW.
 • Jahnke, P.K. (1992). Zen-Do-Karate “Tai-Te-Tao”. Monachium: Nationale Stadtsbibliothek.
 • Jan Paweł II, (2000). Fides et ratio. Poznań: Pallottinum.
 • Jan Paweł II, (2005). Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak.
 • Kim, D., Back, A. (2000). The Way to Go: Philosophy in Martial Arts Practice. Seul: Nanam.
 • Kowalczyk, S. (1990). Człowiek w myśli współczes­nej. Warszawa: Michalineum.
 • Krippendorf, J. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kuczyński, J. (1979). Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka. Warszawa: KiW.
 • Kuczyński, J. (1998). Wstęp do uniwersalizmu. Ogrodnicy świata (t. 1). Warszawa: Biblioteka Dialogu.
 • Lao, Tzu (2001). Droga (Tao te king). Wrocław: Arhat.
 • Lee, B. (1975). Tao of Jeet Kune Do. Santa Clarita: Ohara Publications.
 • Lee, B., Little, J. (2003). Jeet Kune Do. Komentarze Bruce’a Lee na temat sztuk walki. Warszawa: Budo-Sport.
 • Lind, W. (1999). Das Lexikon der Kampfkünste. Berlin: Sportverlag Berlin.
 • Lind, W. (red.) (1996). Ostasiatische Kampfkünste – Das Lexikon. Berlin: Sportverlag Berlin.
 • Maroteaux, R.J. (2007). Les vertus martiales – Butoku. Barcelona: wydanie własne.
 • Narkiewicz-Niedbaniec, E. (2015). Dobro jako wartość w relacjach między ludźmi, ludźmi nauki i ich uczniami. Dydaktyka Literatury i Konteksty, 34, 61–66.
 • Nitobe, I. (1993). Bushido – dusza Japonii. Warszawa: Keiko Publishers.
 • Obodyński K., Cynarski W.J. (2006). Between Praxeology and Ethics of Martial Arts. W: J. Kosiewicz (red.), Sport and Values. Theoretical Foundations (ss. 147–156). Warszawa: AWF.
 • Obuchowski, K., Stasiak, M.K. (red.) (2010). Duchowy wymiar istnienia. Łódź: AHE.
 • Oyama, M. (1979). The Kyokushin Way. Mas. Oyama’s Karate Philosophy. Tokio: Japan Publications.
 • Pawelec, P., Słopecki, J., Sieber, L., Rut, P. (2015). Scientific and martial arts’ tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 15 (1), 46–56, doi: 10.14589/ido.15.1.7.
 • Piwowarczyk, D. (2007). Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa. Warszawa: Iskry.
 • Rut, P. (2014). Gala & Congress: IMACSSS 2014 (film). Pozyskano 0.06.2016 r. z: www.imacsss.com
 • Shahar, M. (2011). Klasztor Shaolin. Historia, religia i chińskie sztuki walki. Kraków: UJ.
 • Sieber, L., Cynarski, W.J. (2003). Peter K. Jahnke i zendō karate tai-te-tao. Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 3, 257–264.
 • Sun, Zi (2003). Sztuka wojenna (Bing fa). Kraków: Vis-à-vis Etiuda.
 • Szeligowski, P. (2009). Tradycyjne karate kyokushin. Łódź: Aha!.
 • Szmyd, J. (2011). Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna i edukacyjna. Kraków: AFM.
 • Szmyd, J. (2013a). Homocreative arts and anthropological regression. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13 (1), 58–63.
 • Szmyd, J. (2013b). The flow of higher values in a globalised world. Notes based on the example of the homocreative arts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(3), 7–14.
 • Szmyd, J. (2015). Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym. Katowice: Thesaurus Silesiae.
 • Szołtysek, A.E. (2015). Filozofia człowieka. Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie. Kraków: Impuls.
 • Szyszko-Bohusz, A. (2006). Teoria nieśmiertelności genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy śmierci. Kraków: WN PTP.
 • Tischner, J. (1989). Etyka solidarności. Warszawa: Pryzmat.
 • Tobin, G. (2005). Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież nowego tysiąclecia. Kraków: Esprit.
 • Uozumi, T., Bennett, A. (red.) (2010). The History and Spirit of Budō. IBU Budō Series, t. 1. Katsuura: IBU.
 • Wojtyła K. (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3228838b-0a4a-4256-b479-fe513b6bda4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.