PL EN


2015 | 1(39) | 7-12
Article title

Sustainable Development and Policies or Strategies Concerning Resources

Title variants
PL
Rozwój zrównoważony a polityki i strategie zarządzania zasobami
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the 1990s the term (and underlying concept  ) of sustainable development has become the aspect arising most often in discussions regarding the Earth’s fate, the management of natural resources, energy policy, the safeguarding of food security and places to live, and so on. However, ideas on the accomplishment of sustainable development assumptions have first and foremost allowed for development and strengthening of all those ecological movements able to put political pressure on the governments of different countries, with a view to their devising and implementing policy on environmental protection, as well as the instrumentation allowing effective control over the exploitation of natural resources. Analyses concerning the structure and dynamics of contemporary use of natural resources for economic purposes which came into existence in time for the Rio “Earth Summit” (i.e., in the early 1990s) made it clear that the prevention of excessive change in the natural environment – and the guaranteeing of its appropriate quality for both present and future generations would be best served if the main focus was on raw materials and their use. This rather one-sided way of thinking did in fact evolve over time, to the point where activity in the name of sustainable development has now become multifaceted, involving a wide range of entities, and extending far beyond the field of raw-materials and resources use.
PL
Od lat 90. XX w. termin, a za nim koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development) stały się jednym z najczęściej używanych słów w dyskusji na temat przyszłości świata, gospodarki zasobami naturalnymi, polityki energetycznej, zapewnienia żywności i warunków mieszkaniowych mieszkańcom Ziemi, itp. Przede wszystkim jednak wraz z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju na sile przybrały wszelkie ruchy ekologiczne, które wywierając nacisk polityczny na rządy poszczególnych krajów przyczyniły się do opracowania i wdrażanie w życie polityk ochrony środowiska i narzędzi mających skutecznie kontrolować eksploatację zasobów naturalnych. Analizy dotyczące struktury i dynamiki wykorzystywania współcześnie zasobów naturalnych dla celów gospodarczych, które powstały po szczycie w Rio de Janeiro, czyli w dekadzie lat 90. XX w. wykazały, że aby zapobiec nadmiernym zmianom w środowisku naturalnym i zagwarantować odpowiednią jakość poszczególnych parametrów środowiska naturalnego nie tylko dla współczesnych mieszkańców Ziemi, ale też dla przyszłych pokoleń należy skupić się przede wszystkim na gospodarce surowcowej. Taki jednokierunkowy tok myślenia i działania o zrównoważonym rozwoju uległ z biegiem lat ewolucji i dzisiaj działania na rzecz rozwoju zrównoważonego są wieloaspektowe i wieloprzedmiotowe, znacznie wykraczające poza sferę jedynie eksploatacji surowców.
Contributors
 • University of Warsaw
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
 • Czerny, M., and H. Córdova Aguilar. 2014. Livelihood. Hope and Conditions of a New Paradigm for Development Studies. The Case of Andean Regions, Countries, regional studies, trading blocks, unions, world organizations. Hauppauge, New York: Nova Science Publisher’s, Inc.
 • Elliott, J.A. 2012. An Introduction to Sustainable Development. 4th ed. New York: Routledge.
 • Ewers, H.J. 1992. Sustainable Development – Aufgabe des politischen Ordnungsrecht oder ethisch motivierte unternehmerischer Initiative? In Sustainable Development als Leitbild der umweltbewußten Unternehmensführung, edited by H. Meffert. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
 • Held, M., and K.A. Geißler. 1993. Ökologie der Zeit. Vom Finden der rechten Zeitmaße. Stuttgart: Hirzel.
 • Henseling, K.O., and E. Schwanhold. 1995. “Eine nachhaltig zukunfts-verträgliche Stoffwirtschaft als politisches Leitbild.” In Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive, edited by P. Fritz, J. Huber and H.W. Levi, 81–90. Stuttgart: Hirzel.
 • Lim, B., and E. Spanger-Siegfried. 2005. Adaptation Policy Frameworks for Climate Change. Developing Strategies, Policies, and Measures. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
 • Redclift, M. 1994. “Reflections on the ‘Sustainable Development’ Debate.” International Journal of Sustainable Development and World Ecology no. 1 (1):3–21. doi: 10.1080/13504509409469856.
 • Romero Rodríguez, E. 2012. Desarrollo sostenible. Hacia la sostenibilidad ambiental. Bogota: Produmedios.
 • Roorda, N. 2012. Fundamentals of Sustainable Development. New York, NY: Earthscan.
 • Schneidewind, U. 1993. Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit. Freiräume für eine nachhaltige Chemiepolitik nutzen, Diskussionsbeiträge/Institut für Wirtschaft und Ökologie: St. Gallen.
 • Skoczek, M. 2013. Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. Warszawa: WGiSR UW.
 • Zerka, P. 2015. Obywatele zasobni w zasoby. Przesłanki, wzorce i instytucje dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Tezy i propozycje do „Białej Księgi” zarzadzania zasobami naturalnymi. Warszawa: Fundacja demosEuropa; Fridtjof Nansen Institute.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3228c48f-e1e0-4562-8993-22afb7a2d68b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.