PL EN


2014 | 4 | 342-351
Article title

Muzyczne oswajanie dzieci ze strachem

Authors
Content
Title variants
EN
Familiarizing children with fear by music
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotę muzycznego oswajania dzieci ze strachem, w kontekście mojego artykułu, stanowi piosenka, dotycząca tematyki strachu, której odpowiedni dobór pod względem treści emocjonalnej i muzycznej stwarza szeroką przestrzeń do organizowania rozmaitych działań edukacyjnych. Jej poznanie ma zatem wymiar istotny nie tylko ze względu na aspekt muzyczny i kulturowy, ale także emocjonalny. Na podstawie badania dokumentów i analizy materiału symbolicznego w artykule podejmuję próbę odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu wyrażenia emocji strachu w warstwie tekstowej i muzycznej piosenek dla dzieci.
EN
The gist of familiarizing children with fear by music, in the context of this article, is a song, covering a fear topic. Adequate choice of such a song, in terms of emotional and musical contents, creates a wide space to arrange different educational actions. Knowing the song has therefore not only musical or cultural aspect, but the emotional one as well. On the grounds of studying documents and symbolic material analysis, I will try to answer a following question in this article: What's the way of expressing the emotion of fear in textual and musical layers in children songs.
Year
Issue
4
Pages
342-351
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Camras L. A, Dwa aspekty rozwoju emocjonalnego: ekspresja i wzbudzanie emocji, [w:] P. Ekman, R J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Sopot 2012.
 • [2] Cieślikowski J., Wielbi zataja. Folklor dziecięcy, Wrocław 1967.
 • [3] Dyląg J., Guśpiel M, Piosenki do śpiewania i zabaw w muzyka, poetę, malarza: poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego, Kraków 2007.
 • [4] Ekman P., Zdarzenia poprzedzające a metafory emocji, [w:] P. Ekman, R J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Sopot 2012.
 • [5] Elias M., Tobias S.F., Dziecko emocjonalnie inteligentne, Poznań 1998.
 • [6] Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe. Warszawa 2006.
 • [7] Fubini E., Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997.
 • [8] Goleman D., Emocje destrukcyjne, jak możemy je przezwyciężyć, Poznań 2004.
 • [9] Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
 • [10] Kudlik A., Czy muzyka jest stenografią uczuć?, [w:] E. Czerniawska (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka, Warszawa 2012.
 • [11] Lipska E, Przychodzińska M, Muzyka w nauczaniu początkowym: metodyka, Kraków 1991.
 • [12] Meyer L.B, Emocja i znaczenie w muzyce, Kraków 1974
 • [13] Papuzińska J., Strach w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] B. Tylicka, G. Leszczyński (red.), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław- Warszawa - Kraków 2002.
 • [14] Reber A. S., Reber E. S., Słownik Psychologii, Warszawa 2008.
 • [15] Rogge J. U, Strach dodaje dzieciom sił, Kielce 1997.
 • [16] Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa, Warszawa 1992.
 • [17] Szczyrba J., Kognitywne i afektywne funkcje piosenki w kształceniu muzycznym dzieci 5, 6-letnim. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. J. Dyląga, Kraków 2011 [niepublikowana praca dyplomowa].
 • [18] Tan E. S, Emocje a sztuka i humanistyka, [w:] M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji Gdańsk 2005.
 • [19] Tisseron S., Dziecko w świecie obrazów, Warszawa 2006.
 • [20] Wojnar I., Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970.
 • [21] Zgółkowa H.(red.),Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, T.XL, Poznań 2003.
 • Netografia:
 • [22] Fasolki, A to jeż, http://www.tekstowo.pl/piosenka,fasolki,a_to_jez.html, 18.11.2013.
 • [23] Guśpiel M., Dyląg J., Małoszowski R., Reform oświaty to też inne spojrzenie na edukację przez sztukę, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt7/reformao.html, 18.11.2013.
 • [24] Kozielecki Cywilizacja strachu i kultura nadziei, [w:] „Nauka” 2007, nr 2, https://www.google.pl/search?q=Kozielecki+cywilizacja+strachu&ie=utf-8&oe=utf8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefoxa&channel=np&source=hp&gws_rd=cr&ei=gM7WUsfBN4_07Aa16oDoAg#, 18.11.2013.
 • [25] Piosenki dla dzieci na 4 pory roku, http://iplay.pl/muzyka/Album/Piosenki-dla-dzieci-na-4-pory-roku,Variaus-Artists,2691627, 18.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-322eb6f7-8b25-4c1e-9612-0a6b95df47f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.