PL EN


2001 | 1(5) | 5-24
Article title

Modele polityki regionalnej w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1996 r., gdy ciągle trwała dyskusja o regionalizacji i nowej organizacji terytorialnej państwa, a jednocześnie praktyczne kroki zostały zablokowane przez pat polityczny w koalicji SLD-PSL, napisałem artykuł (Hausner, 1996), w którym porównałem dwa modele rozwoju regionalnego Polski i przewidywane następstwa ich wdrożenia dla rozwoju gospodarczego. Chodziło wówczas o spór między zwolennikami dwuszczeblowej (49 usamorządowionych województw i gminy) oraz trójszczeblowej organizacji terytorialnej państwa (10–12 dużych samorządowo-rządowych województw, powiaty i gminy). Zdecydowanie opowiedziałem się za modelem trójszczeblowym, wiążąc z nim nadzieję na prowadzenie nowoczesnej polityki regionalnej zorientowanej na wzmacnianie konkurencyjności regionalnych układów terytorialnych, a co za tym idzie, na utrwalenie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz korzystną dla Polski integrację z Unią Europejską . Moje rozumowanie (jak i wielu innych kolegów) było proste: bez silnych regionów nie można prowadzić efektywnej polityki regionalnej. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy przecięcie sporu i wdrożenie przez koalicję AWS-UW reformy organizacji terytorialnej państwa według koncepcji trójszczeblowej. Mogłoby się więc wydawać, że problem został rozwiązany: kwestia modelu polityki regionalnej została przesądzona. Pozostaje już tylko jej skuteczne prowadzenie. Niestety, taki wniosek jest zdecydowanie przedwczesny, wykazanie czego jest celem tego referatu.
Keywords
Contributors
author
References
 • Amin A., Graham S., 1997, "The Ordinary City", Transactions.
 • Amin A., Thrift N. (red.), 1994, Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford: Oxford University Press.
 • Buckley R., Maurer R., 2000, "Decentralizacja w Polsce: tworzenie potencjału racjonalnego zarządzania i integracji z Unią Europejską", Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Burki R.M., Perry G.E., Dillinger W.R., 1999, Beyond the Center: Decentralizing the State, Washington: The World Bank.
 • Fitzgerald R. 1998: "Irlandia" (w:) I. Pietrzyk (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Guz-Vetter M., 1999, Przygotowanie polskiej administracji do efektywnego wykorzystania pomocy przedakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Hausner J., 1994, "Reprezentacja interesów w społeczeństwach socjalistycznych i posocjalistycznych", (w:) J. Hausner, P. Marciniak (red.), Od socjalistycznego korporacjonizmu do ....?, Studia nad systemem reprezentacji interesów, t. 2, Warszawa: Fundacja "Polska Praca".
 • Hausner J., 1996, "Dwa modele rozwoju regionalnego Polski", Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1998, "Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego", Warszawa: KPZK PAN, Biuletyn, z. 185.
 • Hausner J., 2000, Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne - perspektywa krajowa, referat przedstawiony na konferencji nt. "Znaczenie Funduszy Przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski", Jabłonna, 26-27 czerwca.
 • Januszkiewicz W., 2000, Rola funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju polskiej infrastruktury transportu, referat przedstawiony na konferencji nt. "Znaczenie Funduszy Przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski", Jabłonna, 26-27 czerwca.
 • Jessop B., 1995, Regional Economic Blocs, Cross-Border Cooperation, and Local Economic Strategies in Post-Socialism: Regional Policies and Regional Governance, referat przedstawiony na konferencji nt. "Regional and Local Factors of Industrial Development", Akademia Ekonomiczna, Kraków, 25-26 marca.
 • Jessop B., 1999a, "Narrating the Future of the National Economy and the National State? Remarks on Remapping Regulation and Reinventing Governance" (w:) G. Steinmetz (red.), State Culture: State Formation after the Cultural Turn, Ithaca: Cornell University Press.
 • Jessop B., 1999b, "Reflections on Globalization and Its (Il)logic(s)" (w:) K. Olds and al. (red.), The Logic of Globalization, London: Routledge.
 • Jessop B., 2000, "The State and the Contradictions of the Knowledge-driven Economy" (w:) J.R. Bryson, P.W. Daniels, N.D. Henry, and J. Pollard (red.), Knowledge, Space, Economy, London: Routledge.
 • Kołodziejski J., 2000, "Koncepcja transformacji systemu planowania strategicznego rozwoju miast i regionów w świetle reformy terytorialnej organizacji państwa" (w:) Domański R. (red.), "Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów", Warszawa: KPZK PAN, Biuletyn, z. 192.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus, 1995, tom I, Warszawa: Centralny Urząd Planowania.
 • Kukliński A. (red.), 1997, "Polska przestrzeń´ w perspektywie długiego trwania", Warszawa: KPZK PAN, Biuletyn, z. 178.
 • Marquez J.M.M., 1998, "Hiszpania" (w:) I. Pietrzyk (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Moulaert F., 1995, Rediscovering Spatial Inequalities in Europe. Building Blocks for an Appropriate "Regulationist" Analytical Framework, referat przedstawiony na konferencji nt. "Transforming Economies and Societies: Towards an Institutional Theory of Economic Change", EAEPE, Kraków, 19-21 października.
 • Oates W., 1996, Comment, "Annual World Bank Conference on Development Economics 1995".
 • Parteka T., 1999, Koreferat do projektu ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw, wygłoszony na konferencji KPZK PAN 14 grudnia 1999.
 • Pietrzyk I., 1998, "Francja" (w:) I. Pietrzyk (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Polityka strukturalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską 1997, Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.
 • Putnam R., 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
 • Stasiak A., 2000, "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w. - zróżnicowania regionalne" (w:) A. Stasiak (red.), "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską", Warszawa: KPZK PAN, SGGW, Studia, tom CX.
 • Streeck W., Schmitter Ph.C., 1991, "From National Corporatism to Transnational Pluralism: Organized Interests in the Single European Market", Politics and Society, Vol. 19, No. 2, June (133-64).
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, "Sprawność´ instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowania regionalne", Warszawa: Instytut Badań´ nad Gospodarką Rynkową, seria Polska Regionów, nr 16.
 • Szlachta J., 2000, Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne - perspektywa unijna, referat przedstawiony na konferencji nt. "Znaczenie Funduszy Przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych dla rozwoju gospodarczego Polski", Jabłonna, 26-27 czerwca.
 • The State in a Changing World, World Development Report, 1997, Washington: World Bank.
 • Wojtyna A., 2000, Kontrowersje wokół decentralizacji finansów publicznych, maszynopis.
 • Zegar J., 2000, "Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - uwarunkowania regionalne" (w:) A. Stasiak (red.), "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską", Warszawa: KPZK PAN, SGGW, Studia, tom CX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3231af9d-c372-4772-91b2-c9b5c326cb2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.