PL EN


2013 | 61 | 2: Historia | 147-167
Article title

Non turbetur cor vestrum. Ojciec Fabian o „komecie” w 1665 roku na niebie lubelskim widzianej

Title variants
EN
Non turbetur cor vestrum. Father Fabian about the „comet” seen in the Lublin sky in 1665
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the text of the sermon delivered by the Dominican Fabian Sierakowski on the holiday of Pentecost in Lublin on 24 May 1665; its text was published in the same year. The subject of the sermon was the appearance of a strange light over Lublin on that day, that was defined as a „comet” (a meteor shower?). The phenomenon caused an alarm in the inhabitants of the town who were convinced that the „comet” would bring some disaster to the town. In his „Prediction from the Comet” Fabian Sierakowski shows that the prodigium forecasts happy events – but in the spiritual sense. He bases his prediction on an interpretation of Chapter Two of the Acts of the Apostles (Descent of the Holy Ghost). The text is an interesting example of Baroque homilies. The author sees a parallel between the events that occurred on the day of Quinquagesima Sunday and on the feast of Pentecost in 1665. Sierakowski also refers to the situation of the Polish Republic (Jerzy Lubomirski's rebellion); among others, he presents an analogy between the state and the members of the human body.
Contributors
 • Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Brzozowski M.: Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. II, cz. 1. Lublin 1975, s. 361-429.
 • Chachaj M.: W kręgu edukacji i twórczości piśmienniczej rodziny Łemków, w: Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 131-145.
 • Drob J. A.: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998.
 • Drukarze dawnej Polski, t. I (Małopolska), cz. 2 (Wiek XVII-XVIII), vol. 1: A-K, red. J. Pirożyński, Kraków 2000.
 • Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, red. J. Mazurkiewicz [i in.], Lublin 1965.
 • Dziok-Strelnik I.: Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800. Lublin 1997.
 • Genealogia. Tablice, oprac. W. Dworzaczek, Warszawa 1959.
 • Górska M.: Polonia - Respublica - Patria. Personifikacja Polski w piśmiennictwie polskim, druga poł. XVI wieku, XVII wiek, Lublin 2009.
 • Herman S.: Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i 1 poł. XVII w., Zielona Góra 1985.
 • Kiliańczyk-Zięba J.: Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli pisarza i tłumacza, Kraków 2007.
 • Krzysztofik M.: Studium z dziejów kalendarzy astrologicznych XVII w. Almanachy Stanisława Sławnikowica jako podstawa uogólnień, Kraków 2010.
 • Łopaciński H.: Z czasów wojen kozackich. Przyczynki do dziejów Lublina z 1. 1648- 1655, „Przegląd Historyczny” 9 (1909), s. 229-240.
 • Pfeiffer B.: Caelum et Regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia, Zielona Góra 2000.
 • Szczucki L.: Andrzeja Dudycza rozważania o roli komet, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane B. Geremkowi w 60. rocznicę urodzin. Warszawa 1992, s. 369-376.
 • Wadowski J. A.: Kościoły lubelskie, Kraków 1907 [reprint: Lublin 2004].
 • Yeomans D. K.: Komety od starożytności do współczesności w mitach, legendach i nauce, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3237fb8b-01ea-48a1-9fa3-567bf8c2c3e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.