PL EN


2015 | 6 | 4 | 24-33
Article title

W poszukiwaniu kompetencji informacyjnych

Content
Title variants
EN
In Search of the Information Competence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia problematykę nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach. Jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, które zagadnienia programowe są interesujące dla uczniów, a które ich zdaniem są zbędne w programach nauczania informatyki. Opinie uczniów szkół porównano z opiniami studentów i ich kompetencjami.
EN
This article talk about the problems of teaching informatics subjects in schools. It is an attempt to answer the question: which curriculum issues are interesting to pupils, and that they feel are unnecessary in the curriculum of informatics. Opinions of pupils was compared with the opinions of students and their competences.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
24-33
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Gajos R. (2013): Nauczanie informatyki w szkole gimnazjalnej a oczekiwania uczniów, praca magisterska wykonana pod kierunkiem A. Piecuch na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  • Kurzak M., Pawelec K. (2013): Zachowania zdrowotne warszawskich gimnazjalistów, „Zeszyty Naukowe WSKFiT” nr 8, http://www.wskfit.pl/PDF/artykuly/12003.pdf.
  • Kwiatkowska D., Dąbrowski M. (2012): Nowoczesne technologie w rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki badań, „E-mentor” nr 3(45).
  • Latos A., Czas wolny tarnowskiej młodzieży, http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/ raport_wolny_czas_m_odzie_y0.pdf.
  • Piecuch A. (2014): Informatyczne przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe, [w:] Wawer R., Pakuła M. (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Lublin.
  • Podstawa programowa z komentarzami, T. VI: Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2057:tom-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3243d2d7-d99d-4fd8-be3c-ba6666381c00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.