PL EN


2011 | 11 | 241-248
Article title

EST-CE QU’IL EXISTE DES CATÉGORIES ASÉMANTIQUES? QUELQUES RÉFLEXIONS DITES COGNITIVES SUR LA BASE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Title variants
PL
Czy istnieją kategorie asemantyczne? Kilka refleksji kognitywnych na przykładzie języka francuskiego
EN
Do semantic categories really exist? A few cognitive remarks on French
Languages of publication
FR
Abstracts
PL
Wielu badaczy języka reprezentujących paradygmat kognitywny wyznaje pogląd, będący jednym z postulatów tego kierunku badań, że wszystkie kategorie języka użyte w zdarzeniu mownym są nośnikami znaczeń. Co więcej, aby poznać znaczenie, nie jest konieczne rozróżnienie jednostek ze względu na ich miejsce i funkcje w strukturze języka. Proponując analizę francuskiego trybu subjonctif i przyimków, próbuję wykazać, że zasadniczą rolę w konstruowaniu znaczeń stanowiących rezultat przetwarzania danych odgrywa kontekst oraz że język, w tym przypadku język francuski, nie jest pozbawiony użyć asemantycznych, zważywszy na rolę lokutora, od którego zależy frekwencja użycia, na której opiera się utrwalanie jednostek języka w pamięci w postaci hierarchicznie zorganizowanych schematów semantyczno-kognitywnych.
EN
Many researchers in cognitive linguistics support an idea that all categories used in a speech event are carriers of meaning. What is more, it is claimed to be unnecessary to differentiate between categories on the basis of their position and function in a language in order to know their meaning. Here I argue that by analysing French subjonctif mood and prepositions – we can demonstrate that this is context that it of great importance in the construction of meaning as a product of data processing. I would also try to prove that French does not lack asemantic items considering the importance of an interlocutor who has an impact on the frequency of use. The frequency of use underlies a process of forming new lexical items in long-term memory which are subsequently grouped in a hierarchy of semantic-cognitive patterns.
Year
Volume
11
Pages
241-248
Physical description
Dates
online
2012-02-06
Contributors
  • Université de Silésie de Katowice
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-324967ea-626a-441e-b054-34e093a0e223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.