PL EN


2014 | 34 | 157-167
Article title

Maryja nauczycielką wiary w życiu św. Jana XXIII

Authors
Content
Title variants
EN
Virgin Mary as a Teacher of the Faith in the Life of John XXIII
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Święty Jan XXIII w swym Dzienniku duszy poświęca wiele uwagi zagadnieniom związanym z duchowością maryjną. Lektura myśli Papieża pozwala jednoznacznie stwierdzić, że duchowość Maryi ma znaczenie kluczowe i wzorcze dla praktykowanej przez niego duchowości. Dotyczy to również problematyki cnót teologalnych. Święty Jan XXIII wielokrotnie dawał wyraz swemu przekonaniu, że warunkiem bycia świadkiem wiary jest konkretne naśladowanie Maryi. Trzeba, tak jak Ona, zawierzyć Bogu całe swe życie i realizowane posłannictwo. Głęboka wiara, na wzór Maryi, inspiruje do dokonywania działań kreujących nową rzeczywistość współczesnego świata. Maryja nie tylko jest wzorem głębokiej wiary, ale też pokazuje jak troszczyć się o wzrost dojrzałości w wierze. Czynnikiem decydującym o rozwoju duchowym jest modlitwa. Papieski ideał traktowania Maryi jako wzoru cnót wiary, nadziei i miłości nie traci nic na aktualności w czasach dzisiejszych. Ta zachęta wymaga odpowiedzi ze strony każdego członka Kościoła.
EN
This article undertakes an attempt of answering the question: what does role Virgin Mary play in the christian spirituality? This answer is based on the Teaching of blessed John XXIII. This Pope claimed that Mother of God can be for all Christian People a good ex ample of the obiedence to God and in a fervent prayer. John XXIII recommended the worship of Virgin Mary as a way to the Union with God.
Year
Issue
34
Pages
157-167
Physical description
Contributors
author
 • Sulęczyno
References
 • Bogdan, F., Najmilsze pozdrowienie, Paryż 1996.
 • Bürger, P.G., Pod okiem Matki, Rzym 1959.
 • Buxakowski, J., Teologia prawd wiary – mariologia, t. 6, Pelplin 2000.
 • Drozd, J., Maryja Matka Boga i Matka Nasza, Warszawa 1989.
 • Garrigou-Lagrange, R., Trzy okresy życia wewnętrznego, t. 1, Poznań 1960.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, Rzym 1987.
 • Jan Paweł II, Katechezy Maryjne. Obecność Maryi w pracach soborowych, Częstochowa 1998.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae, Watykan 2002.
 • Jan XXIII, Dziennik duszy, Kraków 2000.
 • Jan XXIII, List apostolski „Il Religioso Convegno”, Castel Gandolfo 1961.
 • Jan XXIII, Ojcowska czułość papieża. Wybór myśli, Łódź 2000.
 • Jana XXIII, Homilia w dniu koronacji Papieża, „Acta Apostolicae Sedis” 50 (1958), s. 884-888. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II, „L’Osservatore Romano” 5 (2014), s. 10-11.
 • Maryja w Katechizmie Kościoła Katolickiego, red. St. C. Napiórkowski, B. Kochaniewicz, Kraków 1996.
 • Napiórkowski, St.C., Odnowa mariologii, w: tenże, Ja, Służebnica Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 9
 • Napiórkowski, St.C., Jak czcić Matkę Bożą, Teresin 1984.
 • Napiórkowski, St.C. – Usiądek, J., Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992.
 • Ogórek, P.P., Przy stole słowa Bożego Najświętsza Maryja Panna i święci, t. 3, Warszawa 1989.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus”, Rzym 1974.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska „Signum magnum”, Rzym 1967.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Rzym 1964.
 • Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993.
 • W 40 rocznicę śmierci Jana XXIII, „L’Osservatore Romano” 11-12 (2003), s. 43-49.
 • Wojdecki, W., Z Maryją chcemy mówić o każdej porze, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-324bb9ff-05c2-4fcb-ae7b-22294c4aa38c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.