PL EN


2008/2009 | 3 | 5
Article title

Queer Postnationalism in 'Breakfast On Pluto'

Content
Title variants
PL
Odmieńczy postnacjonalizm w powieści „Śniadanie na Plutonie”
Languages of publication
EN
Abstracts
This article seeks to analyze Patrick McCabe's 1998 novel Breakfast on Pluto with regard to its representation of national and gender boundaries, arguing that the text, while not exactly fully qualifying as queer, employs similar deconstructive strategies with regard to identities constructed by discourses of nationality and gender alike, and is indeed especially successful in this project when these subversions converge. To this end, the essay establishes a theory of postnationalism, defining the term as anything that seeks to challenge the hegemony of nation-ness as an abstract concept as well as its ideological and material manifestations. As such, postnationalism clearly profits from learning from a similar project undertaken by queer theory with regard to identities of gender, sex, and sexuality. Breakfast on Pluto offers an important textual example of how these discursive and material practices of resistance against essentialist views of identity parallel each other, and how a literary imagination can work to question these boundaries.
PL
Celem artykułu jest analiza wydanej w 1998 roku powieści Patricka McCabe'a „Śniadanie na Plutonie”, a zwłaszcza sposobu przedstawienia granic określających narodowość i płeć kulturową. Autor dowodzi, że powieść McCabe'a - choć nie do końca spełniająca kryteria tekstu queerowego - posługuje się podobnymi strategiami dekonstruktywistycznymi w odniesieniu do tożsamości konstruowanych zarówno przez dyskursy nacjonalistyczne, jak i „genderowe”, i czyni to ze szczególnym powodzeniem, gdy kontestacji (subwersji) podlegają obydwie te kategorie naraz. Aby tego dowieść, w artykule postulowana jest teoria postnacjonalizmu, który to termin określa wszystko, co kwestionuje hegemonię narodowości jako abstrakcyjnego pojęcia oraz jej ideologicznych i materialnych przejawów. Jako taki, postnacjonalizm w oczywisty sposób może odnieść korzyści, wzorując się na podobnym przedsięwzięciu realizowanym przez teorię queer w odniesieniu do tożsamości płciowej, kulturowo-płciowej i seksualnej. „Śniadanie na Plutonie” to ważny literacki przykład, ukazujący paralelność tych dyskursywnych i materialnych praktyk oporu przeciwko esencjalistycznemu pojmowaniu tożsamości, a jednocześnie przykład wykorzystania wyobraźni literackiej w celu podważania wyżej wspomnianych granic.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Pages
5
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Ludwig-Maximilians-Universität in Munich
References
  • Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.Beck, Ulrich. What Is Globalization? Trans. Patrick Camiller. Cambridge: Polity, 2000.Halperin, David. Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography. New York: Oxford UP, 1995.Jeffers, Jennifer M. The Irish Novel at the End of the Twentieth Century: Gender, Bodies, and Power. New York: Palgrave, 2002.Lacey, Colin. "Patrick McCabe: A Comedy of Horrors.” Publishers Weekly 245:46 (16 November 1998): 50-1.McCabe, Patrick. Breakfast on Pluto. London: Picador, 1998.- - -. Mondo Desperado. London: Picador, 1999.McClintock, Anne. "'No Longer in a Future Heaven': Gender, Race, and Nationalism.” Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives. Eds. Anne McClintock, Aamir Mufti and Ella Shohat. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. 89-112.O'Mahoney, John. "King of Bog Gothic.” Guardian 30 Aug. 2003. 4 Aug. 2006. .Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley: U of California P, 1990.Woolf, Stuart. "Introduction.” Nationalism in Europe, 1815 to the Present: A Reader. Ed. Stuart Woolf. London: Routledge, 1996. 1-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32557d35-1531-45b6-817f-3271370900a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.