PL EN


2015 | 11 | 83-96
Article title

Dialektyka i synteza. O Pascalowskiej filozofii człowieka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This attempt sets out to outline the singularity of anthropological thought of Blaise Pascal, the leading precursor of existential philosophy and one of the most eminent scholars of the 17th century. The author highlights the fundamental Pascalian conclusion that the human, regardless of the subjective acts of thinking or action, is altogether “fated” to themselves and, as an individual, they are frequently the object of their own, subjective claims and demands. The presentation and elucidation of the issue, based on analytical-critical research methodology, will be supplemented with the existentialist context of Pascal’s deliberations.
Contributors
References
 • Attali J., Pascal, Warszawa 2004.
 • Béguin A., Pascala portret własny, Warszawa 1963.
 • Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, Kęty 2002.
 • Bierdiajew M., Zarys metafizyki eschatologicznej, Kęty 2004.
 • Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu, Warszawa 1986.
 • Brun J., Pascal, Warszawa 2000.
 • Copleston F., Historia filozofii, 4, Warszawa 2005.
 • Drozdowicz Z., Antynomie Pascala, Poznań 1993.
 • Drozdowicz Z., Pascalowska koncepcja geometrycznego sposobu myślenia, Poznań 1980.
 • Drozdowicz Z., Pascalowskie dylematy ludzkiego istnienia, [w:] S. Kaczmarek (red.), W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, Poznań 1978, s. 67-88.
 • Granat W., Teodycea, Lublin 1968.
 • Hildebrand D., Serce, Poznań 1985.
 • Jędraszewski M., Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu, Poznań 1999.
 • Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny, Kraków 1994.
 • Kowalczyk S., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982.
 • Lubańska S., Pascal i Kierkegaard – filozofowie rozpaczy i wiary, Kraków 2001.
 • Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 1964.
 • Pascal B., Myśli, Warszawa 1997.
 • Pascal B., O nawróceniu grzesznika, [w:] B. Pascal, Rozprawy i listy, Warszawa 1962.
 • Płużański T., Człowiek między ziemią a niebem, Warszawa 1977.
 • Płużański T., Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa, Warszawa 1989.
 • Płużański T., Pascal, Warszawa 1974.
 • Siemianowski A., Wielkość i nędza człowieka. Rozważania o Pascalu, Wrocław 1993.
 • Stroba J., Przepowiadanie i interpretacja, Poznań 1981.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, 2, Warszawa 1968.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1985.
 • Tatarkiewicz W., Parerga, Warszawa 1978.
 • Węgrzecki A., Koncepcja człowieka u Blaise Pascala, [w:] Z. Żarnecka (red.), Szkice filozoficzne w darze R. Ingardenowi, Warszawa 1964, s. 374-375.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-326e9cd6-8518-47e0-8cbb-4ce42e256b98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.