PL EN


2016 | 15 | 4 | 121-131
Article title

Skiing, Mountaineering and Mountain Tourism Practiced by the Soldiers of the Polish 2nd Rifle Division during the Internment in Switzerland between 1940–1945

Authors
Content
Title variants
PL
Narciarstwo, alpinizm i turystyka górska uprawiane przez żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii w latach 1940–1945
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem pracy było opisanie aktywności fizycznej żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w zakresie uprawiania narciarstwa, alpinizmu i turystyki górskiej podczas ich internowania w Szwajcarii w latach 1940–1945. Dokonano analizy następujących materiałów źródłowych: źródeł archiwalnych, wydawanego przez internowanych żołnierzy pisma „Goniec Obozowy”, wspomnień internowanych żołnierzy oraz literatury. Druga Dywizja Strzelców Pieszych była formowana we Francji od listopada 1939 r. W czerwcu 1940 r. została skierowana, w składzie 45 Korpusu 8 Armii Francuskiej, do walki z armią niemiecką. Po ciężkich walkach w okolicach miasta Belfort i po wyczerpaniu amunicji, większość żołnierzy dywizji przekroczyła granicę szwajcarską i została internowana. W czasie internowania żołnierze polscy byli zatrudniani do wielu rodzajów prac. Mieli również możliwość kontynuowania nauki, rozpoczętej przed wybuchem II wojny światowej, w wyznaczonych obozach internowana. W czasie wolnym żołnierze podejmowali różne rodzaje aktywności fizycznej. Popularne było uprawianie narciarstwa oraz tenisa stołowego. Uprawiano również turystykę górską oraz alpinizm, osiągając w tym zakresie znaczne sukcesy. Polscy żołnierze-sportowcy uzyskali znaczącą pomoc od Young Mens Christian Association, dzięki której pozyskiwano sprzęt sportowy. Pomimo trudnych warunków, w jakich przebywali internowani polscy żołnierze w Szwajcarii w latach 1940–1945, w czasie wolnym czynnie uprawiali oni narciarstwo, alpinizm i turystykę górską.
EN
The aim of the study was to describe physical activity of Polish soldiers in the field of skiing, mountaineering and mountain tourism during their internment in Switzerland between 1940–1945. Method of research. The following source materials were analysed: archival sources, the papers of the “Goniec Obozowy” [“The Camp Messenger”] published by the interned soldiers, relations of the interned soldiers and literature. Results. The Polish 2nd Rifle Division was formed in France from November 1939 until May 1940. In June 1940, the division, as a part of the 45th Corps of the 8th French Army, was sent into battle against the German Army near the Belfort district. After running out of ammunition in the exhausting battle, most of the soldiers of the division managed to break through to Switzerland, where they were interned. During the internment the soldiers were engaged to do many different kinds of work. In designated internment camps, they were allowed to continue their education which they began before the outbreak of the Second World War. In their free time, soldier took up different kinds of physical activity. The most popular were skiing and table tennis. Mountain tourism and mountaineering were common as well and Polish soldiers were quite successful in that field. Polish soldiers gained significant support from the Young Men's Christian Association, which provided them with sports equipment. Conclusion. Despite difficult living condition, Polish soldiers interned in Switzerland in the years 1940–1945, they went in for skiing, mountaineering and mountain touring.
Contributors
author
 • Jan Dlugosz University in Czestochowa, The Faculty of Pedagogy, Institute of Physical Education, Tourism and Physioreraphy
References
 • Fischer L., Kapeniak J., Matzenauer M., Kronika śnieznych tras, Warszawa 1977.
 • Gaj J., Woltmann B., Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, Gorzów Wlkp. 1999
 • Hajdukiewicz J., Góry mojej młodości, Warszawa 1988.
 • Lipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.
 • Matyja M., Niespełnione nadzieje, losy polskiej 2 Dywizji Strzelców Pieszych w latach 1940–1945, Toruń 2013.
 • Młodzikowski G. Ziemilski J.A., Narciarstwo, zarys encyklopedyczny, Warszawa 1957.
 • Rucki J., Na ziemi Wilhelma Tella, Warszawa 1993.
 • Smoliński J., 2 Dywizja Strzelców Pieszych, Warszawa 1992.
 • Szatkowski W., Od Marusarza do Małysza, Zakopane 2003.
 • Ziemba S., Śladami dwóch desek, zarys dziejów narciarstwa, Kraków 1955
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3271b975-338a-445f-9c74-23cb7b14253e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.