PL EN


Journal
2015 | 4 |
Article title

Thermography as a non-invasive, reliable diagnostic tool in medicine - examples

Title variants
PL
Termografia jako nieinwazyjne i wiarygodne narzędzie diagnostyczne w medycynie – wybrane przykłady
Languages of publication
Abstracts
EN
Thermographic imaging is a measurement of a body surface temperature distribution. The symmetry of the skin temperature distribution is an important indicator of proper physiological body functions. Improper distribution brings information about the disorders which might be the first signals of a developing disease. In recent years, the dynamic expansion of thermographic imaging Is observed in many medical areas such as rheumatology, neurology, rehabilitation, orthopaedics, oncology and sports medicine. Thermography allows to visualize initial patho-physiological changes which are still too small to be detected by any other anatomy imaging techniques which are widely used. It is a valuable addition to standard imaging methods and allows to monitor the therapeutic process (both pharmacological and physiotherapeutic) in a non-stress and, what is particularly important, non-invasive way.
PL
Obrazowanie termograficzne to pomiar rozkładu temperatury na badanej powierzchni ciała. Symetria rozkładu temperatury skóry jest ważnym wskaźnikiem prawidłowej fizjologii ludzkiego organizmu. Nieprawidłowy rozkład temperatury informuje natomiast o zaburzeniach fizjologicznych, które mogą być początkiem stanu chorobowego. Obecnie zauważany jest dynamiczny rozwój termografii w różnych dziadzinach medycyny, między innymi: reumatologii, neurologii, rehabilitacji, ortopedii, onkologii czy medycynie sportowej. Termografia pozwala na obrazowanie zmian patofizjologicznych, zanim inne techniki obrazowania anatomicznego będą w stanie wykryć zaburzenie w organizmie. Stanowi cenne uzupełnienie dotychczas stosowanych metod obrazowania oraz pozwala na monitorowanie prowadzonego leczenia farmakologicznego lub fizjoterapeutycznego w sposób bezstresowy i – co najważniejsze – bezinwazyjny.
Journal
Year
Issue
4
Physical description
Dates
accepted
2015-12-29
Contributors
author
  • MediTerm Klinika Termografii
  • Instytut Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
author
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3278670d-8698-468c-8073-414ca1da265c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.