PL EN


2017 | 19 | 36-48
Article title

Strategia demograficzna w historii mysli geopolitycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Demographic strategy in the history of geopolitical thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentem niniejszego artykułu są kontrowersyjne słowa Oriany Fallaci, która twierdziła że strategia eksportu istot ludzkich była zawsze najbardziej pewnym sposobem zagarnięcia terytorium. Autor bazuje na trzech tezach, wyprowadzonych z przesłanek historycznych. Pierwsza głosi, iż czas w geopolityce powinno się mierzyć nie latami, lecz ludzkimi pokoleniami, na co wskazują długie dzieje wielkich mocarstw Druga precyzuje pierwszą, głosząc, iż w okresie wielkich wojen, podczas których następuje potężna koncentracja siły i jej użycie, „czas geopolityczny” przyśpiesza, mocarstwa szybciej powstają, ale również szybciej upadają. Trzecia teza wynika z dwóch poprzednich i zakłada, iż ośrodki siły „skolonizowane” przez pokolenia są trwalsze niż te tylko naprędce podbite. Osią rozważań jest zestawienie swoiście pojętych pojęć determinizmu geograficznego - tłumaczącego ludzkie migracje przyczynami naturalnymi, oraz posybilizmu geograficznego - dopuszczającego celową politykę migracyjną, mającą przynieść określone korzyści w długim okresie. Autor dokonał przeglądu rozważań nad tematyką migracyjną w dziejach myśli geopolitycznej od Hegla po współczesne czasy, kończąc konkluzją Kelly Greenhill, twierdzącej iż współcześnie „zmieniła się sama natura wojny, teraz uchodźcy są narzędziem wojny”.
EN
The article presents the evolution of geopolitical thought of human migrations. At the beginning the author presents three new theses concerning the time in geopolitics. He suggests that it is necessary to measure it up with no years but generations. During great wars while the concentration and using force the geopolitical time is speeding up. But then powers are incurred less long-lasting from the ones colonized by generations. „The Politics of the Womb, that is, the strategy of exporting human beings and having them breed in abundance is the simplest way to take possession of a territory”, warned in 2004 the famous Italian author Oriana Fallaci. Next the author reviews dissertations above the migration subject matter in the history of the geopolitical thought from Hegel for contemporary times. Putting together of the concept the determinism, explaining human migrations with natural causes and the concept the possibilism, allowing intentional migration policy is an axis of deliberations. The article was finished with the Kelly Greenhill’s conclusion: „The nature of war itself has changed; now the refugees are the war”.
Year
Volume
19
Pages
36-48
Physical description
Contributors
References
 • Braudel, F., 1971, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.
 • Eberhardt, P., 2012, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjellena, „Przegląd Geograficzny” nr 84, 2.
 • Fallaci, O., 2004, Siła rozumu, Cyklady, Warszawa.
 • Funke, G. L. W., 1851, Panowanie Austrii nad środkowymi państwami naddunajskimi i jej rola krzewicielki chrześcijańsko-germańskiej kultury w krajach wschodnich jako jej misja dziejowa [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Greenhill, K., 2010, Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, Cornell University Press, Ithaca and London.
 • Haushofer, K., 1934, Granice [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Hegel, G. W. F., 1825, Wykłady z filozofii dziejów [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Kaplan, R., 2009, Renesans geografii, „Geopolityka” nr 3.
 • Kapp, E., 1845, Filozoficzna lub porównawcza geografia ogólna [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Kazanecki, W., 2009, Narodziny geopolityki we Francji, „Geopolityka” nr 3.
 • de Lagarde, P. A., 1853, O teraźniejszych zadaniach niemieckiej polityki [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Mutti, C., 2016, Migracje, www.geopolityka.org (26.01.2016).
 • Ratzel, F., 1897, Geografia polityczna [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Stanowisko Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie, 2016, Przegląd Geopolityczny, tom 16, s. 162-164.
 • Wilczyński, W. J., 2016, Znaczenie geopolityki (artykuł redakcyjny), Przegląd Geopolityczny, tom 16, s. 9-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-327cc8eb-6811-4245-96f9-91a9388a59e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.