Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(214) | 221–238

Article title

Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji

Content

Title variants

EN
The Autobiographical Narrative Interview – Ethical and Methodological Issues in the Context of Narratives’ Archiving

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule odnosząc się do współczesnych tendencji archiwizacyjnych rozważam etyczne i metodologiczne aspekty związane z metodą wywiadu narracyjnego stosowanego w socjologii. Jednym z postulatów etycznych, ale też i po części założeń metodologicznych, jest anonimizacja rozmówcy oraz wszelkich szczegółów jego biografii, które umożliwiłyby identyfikację opowiadającego. Na ogół nie prosi się też rozmówcy o podpisanie zgody na wykorzystanie jego opowieści. Zarazem relacja między badaczem a opowiadającym oparta jest na regule zaufania wybiegającej poza ów wymóg. Osobną kwestią, do której również zamierzam się odnieść, jest „ponadczasowość” narracji i ich historyczna wartość w kontekście różnych projektów badawczych oraz reinterpretacja tego typu materiału.
EN
In the paper I refer to contemporary archiving activities and in this context I comment on ethical and methodological aspect of autobiographical narrative interview which is used in social sciences. One of the ethical assumptions is anonymization of one’s life story in order to keep an informant’s privacy. Following these procedures informed consent is not required as the very situation of interviewing is defined as trust relation. I also refer to the issue of ‘eternal’ quality of some biographical materials which in time change their status from sociological qualitative data into oral history materials.

Year

Issue

Pages

221–238

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Kultury, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź

References

 • Assmann, Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bishop, Lilly. 2009. Ethical Sharing and Re-Use of Qualitative Data. „Australian Journal of Social Issues” 44(3): 255–272.
 • Buber, Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: IW PAX.
 • Corti, Louise, Susann Kluge, Katja Mruck i Diane Opitz (red.). 2000. Text. Archive. Re-Analysis. „Forum: Qualitative Social Research” vol. 1, nr 3.
 • Corti, Lousie. 2000. Progress and Problems of Preserving and Providing Access to Qualitative Data for Social Research: The International Picture of an Emerging Culture. „Forum: Qualitative Social Research” vol. 1, nr 3 (http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1019 – dostęp 13.05.2014).
 • Czyżewski, Marek. 1992. Uwagi o badaniach biograficznych. W: Bunty i służebność uczonego: profesor Józef Chałasiński. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 93–100.
 • Czyżewski, Marek. 2013. Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji,antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 9, nr 4: 14–27 (www.przegladsocjologiijakosciowej.org – dostęp 10.05.2014).
 • Fink, Anne. 2000. The Role of the Researcher in the Qualitative Research Process. A Potential Barrier to Archiving Qualitative Data. „Forum: Qualitative Social Research” vol. 1, nr 3 (http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1021/2202 – dostęp 13.05.2014).
 • Gluza, Zbigniew. 2002. Archiwa społeczne. „KARTA” 36: 140–142.
 • Golka, Marek. 2009. Pamięć społeczna jej implanty. Warszawa: Scholar.
 • Hammersley, Martyn. 1997. Qualitative Data Archiving: Some Refl ections on its Prospects and Problems. „Sociology” 31(1): 131–42.
 • Kaźmierska, Kaja. 2008. Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych Zagłady. Kraków: Nomos.
 • Kaźmierska, Kaja. 2014. An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribution to Interpretative Sociology. „Qualitative Sociology Review: 10(1): 284–359. Retrieved Month, Year (http://www.qualitativesociologyre view.org/ENG/archive_eng.php).
 • Kaźmierska, Kaja. 2014. Analyzing Biographical Data – Different Approaches of Doing Biographical Research. „Qualitative Sociology Review” 10(1): 6–17 (http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php – dostęp 10.05.2014).
 • Maier, Charles S. 2002. Koniec przyszłości. W: J. Żakowski. Rewanż pamięci. Warszawa: Sic!.
 • Mauthner, Natasha S. 2012. ‘Accounting for Our Part of the Entangled Webs We Weave’: Ethical and Moral Issues in Digital Data Sharing. W: T. Miller, M. Birch, M. Mauthner i J. Jessop (red.). Ethics in Qualitative Research. Second Edition. Londyn: Sage.
 • Mauthner, Natasha S. i Odette Parry. 2004. Whose Data Are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Research Data. „Sociology” vol. 38, nr 1: 139–152.
 • Mauthner, Natasha S. i Odette Parry. 2013. Open Access Digital Data Sharing: Principles, Policies and Practices. „Social Epistemology” vol. 27, nr 1: 47–67 (http://dx.doi.org/10.1080/02691728.2012.760663 – dostęp 10.05.2014).
 • Mauthner, Natasha S., Odette Parry i Kathryn Backett-Milburn. 1998. The Data Are Out There, or Are They? Implications For Archiving and Revisiting. „Sociology” vol. 32, nr 4: 733–745.
 • Nora, Pierre. 1989. Between Memory and History: Les Leiux de Memoire. „Representations” 26: 7–24.
 • Nora, Pierre. 2001. Czas pamięci. „Res Publica Nowa” 7: 37–44.
 • Nora, Pierre. 2002. Epoka upamiętniania. W: J. Żakowski. Rewanż pamięci. Warszawa: Sic!.
 • Piotrowski, Andrzej. 1996. Wstęp. W: M. Czyżewski, A. Piotrowski i A. Rokuszewska-Pawełek (red.). Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Kultury, s. 5–12.
 • Richmond, Marry. 1922. What is Social Case Work. New York: Russell Sage.
 • Schütze, Fritz. [1997] 2012. Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: K. Kaźmierska (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 415–458.
 • Schütze, Fritz. 2012. Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne. W: K. Kaźmierska (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos, s. 141–278.
 • Urry, John. 2007. Spojrzenie turysty. Warszawa: WN PWN.
 • Wierzchoś, Dariusz. 2008. Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa (http://histmag.org, dostęp 12.05.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-327e2e87-7126-4942-b19b-8360bfa70461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.