PL EN


2016 | 4(50) | 48-61
Article title

Genius loci Pragi jako katalizator odrodzenia kultury miejsca

Content
Title variants
EN
Genius Loci of Warsaw District Praga as a Catalyst of the Renewal of Culture of Place
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na współczesne zjawisko odrodzenia kultury na warszawskiej Pradze w oparciu o zjawisko powstawania „dzielnicy artystycznej”. Zastosowano metody badań niezbędne dla zrozumienia problemu naukowego. Zmiany zachodzące na warszawskiej Pradze, niegdyś dzielnicy kojarzonej wyłącznie z przestępczością i biedą, bezpośrednio bądź pośrednio powiązane są z autentyczną tkaną miejską i lokalnymi tradycjami. Ten unikatowy „praski klimat” spowodował powstanie nowych współczesnych środowisk społecznych – neo-bohemy. Stworzenie przestrzeni, która nie zakłóci charakteru Pragi zwanego potocznie „praskim klimatem”, to nowe zadania dla architektów i urbanistów. W artykule autorka wykazała, iż kluczem do zrozumienia genius loci Pragi stanowi nie tylko świadomość autentyczności architektury, ale również lokalnej społeczności, jej potrzeb, patriotyzmu, hartu ducha, dążeń i niezaprzeczalnego potencjału. Materiał będący wynikiem badań jest wyjściowy dla dalszych opracowań, zakłada się jego rozpowszechnianie wśród projektantów, inwestorów, artystów związanych z warszawską Pragą.
EN
The aim of considerations is to draw attention to the modern phenomenon of cultural Renaissance in Warsaw Praga District on the basis of the phenomenon of “art district”. The author applied the research methods necessary for understanding the scientifi c problem. The changes taking place in Praga, a former district being associated exclusively with crime and poverty, directly or indirectly are related to the authentic structure of municipal and local traditions. This unique “Praga climate” caused the emergence of new contemporary social environments - neo-bohemian. Creating a space that does not disturb the character of Praga, commonly referred to as “Praga atmosphere”, is a new task for architects and urban planners. In the article, the author showed that the key to understanding the “genius loci” of Praga is not only awareness of the authenticity of the architecture, but also the local community, its needs, patriotism, fortitude, aspirations, and undeniable potential. The material resulting from the research is a starting point for further studies, assumed its spread among designers, investors, and artists associated with Warsaw Praga.
Year
Issue
Pages
48-61
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii
References
 • BBI Development SA (2015), materiały reklamowe, http://koneser.eu/ [dostęp: 15.08.2016].
 • Bonenberg W. (2007, Miejska Przestrzeń kreatywna, „Zeszyty Naukowe PP”, nr 10.
 • Gross M.J. (2006), In Warsaw, a Once-Lawless Area Starts Its Way Up, “The New York Times”, No. 22/10.
 • Harasimowicz-Grodecka H. (red.) (2005), Praga – prawa strona Warszawy, Holding-Wars, Przedsiębiorstwo Rozwoju Warszawy, Warszawa.
 • Królikowski T.J. (2014), Związki rewitalizacji z kulturą przestrzeni, (w:) Dziewulska
 • A., Królikowski J., Starzyk A. (red.), Rewitalizacja a kultura przestrzeni, SWiBJ, Warszawa.
 • Majewski J.S. (2004), Rewitalizacja zdegradowanych centralnych obszarów mieszkaniowych w aspekcie ekonomizacji kultury, „Architektura”, nr 1.
 • Paszkowski Z. (2010), Spowolnić architekturę, „Czasopismo Techniczne PK”, nr 15.
 • Singer P. (2013), A Gritty Warsaw Neighborhod Adds to Its Allure, “The New York Times”, August.
 • Schneider-Skalska G. (2008), Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, „Czasopismo Techniczne PK”, nr 15.
 • Wyżyńska D. (2003), Z dala od zgiełku, „Gazeta Stołeczna”, 24.05.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-327f1faf-5021-43d9-8878-23887762f0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.