PL EN


2014 | 41 | 8(485) | 1-9
Article title

Zabezpieczenie społeczne z perspektywy 10 lat polski w Unii Europejskiej. Ustawodawstwo właściwe

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social security scheme from the perspective of 10 years of polish in the European Union. Applicable legislation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From the entrance of Poland into the European Union passed 10 years. EU rules on social security are used in a wide range due to the large number of Polish citizens moving within the Community. This is particularly the provisions relating to the determination of the applicable legislation. Due to the mobility of Polish citizens have legal problems relating to the determination of legislation, which are insured and consequently, the payment of contributions.
PL
Od wejścia Polska do Unii Europejskiej minęło 10 lat. Przepisy unijne dotyczące zabezpieczenia społecznego są stosowane w bardzo szerokim zakresie ze względu na dużą liczbę obywateli polskich przemieszczających się na terenie Wspólnoty. Dotyczy to szczególnie przepisów dotyczących ustalania ustawodawstwa właściwego, bowiem w związku z mobilnością obywateli polskich powstają problemy prawne dotyczące ustalenia ustawodawstwa, w którym podlegają ubezpieczeniu, a w konsekwencji opłacania składek.
Year
Volume
41
Issue
Pages
1-9
Physical description
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej UW, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32867e08-b9c4-471d-bb14-fe7f20ca3d0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.