PL EN


2010 | 1(11) | 25-35
Article title

Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa

Authors
Content
Title variants
EN
The Weakness of Government in Its Relation to Economy and of the Economic Theory of the State
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwo i rynek są głównymi regulatorami gospodarki i społeczeństwa. Wiedza teoretyczna dotycząca państwa jest jednak zaniedbaną częścią współczesnej ekonomii. Ma to wpływ na niedostatki działania państwa w praktyce. Postęp w reformowaniu funkcjonowania sfery publicznej, w tym państwa, w Polsce jest znacznie mniejszy niż w reformowaniu sektora prywatno-rynkowego. Nowe argumenty do dyskusji o roli państwa wniosła globalizacja i integracja europejska. Oba te procesy nie podważyły znaczenia państwa mimo wcześniejszych oczekiwań w tej sprawie. Poprawa jakości działania państwa jest nieustającym wyzwaniem, zarówno pod adresem nauki, jak i społeczeństwa. Problematyka państwa okazała się dla ekonomii poważniejszym wyzwaniem niż problematyka rynku.
EN
The government (state) and the market are the two main mechanisms which regulate the economy and the society. However, the theory of the state (government) is a neglected part of contemporary economics. This situation has a negative impact on the state's activity. In Poland, the public sector reforms are much less advanced than in the private, market-oriented sector. Globalization and European integration have contributed new aspects and arguments to the dispute about the role of the government, but contrary to earlier expectations, they have not undermined the importance of the state. Improvement of both the state's activity and the quality of public governance are permanent challenges for scientists and for societies. As we can observe, the theory of the state has been a more difficult part of economics than the theory of the market.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Block F. (1994). "The Role of the State in the Economy", w: N.J. Smelser, R. Swedborg (red.), The Handbook of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Block W. (1994). "Prywatna własność, etyka i tworzenie bogactwa", w: P.L. Berger (red.), Etyka kapitalizmu. Kraków: Signum.
 • Dahrendorf R. (2003). "Perspektywy rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wolność polityczna", w: J. Danecki, M. Danecka (red.), U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Friedman M., Friedman R. (1994). Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Panta.
 • Fukuyama F. (2005). Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Rebis.
 • Hardt Ł. (2009). Ekonomia kosztów transakcji - geneza i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hausner J., Marody M. (red.) (2000). Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej?. Kraków: Fundacja im. Friedricha Eberta.
 • Hayek F.A. von (2007). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hobbes T. (1954). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Maritain J. (1993). Człowiek i państwo. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Morawski W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Myrdal G. (1975). Przeciw nędzy na świecie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • North D.C. (2002). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Offe C. (1999). Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Phelps E.S. (2008). Rynek w cuglach (w rozmowie z J. Żakowskim), "Niezbędnik inteligenta", dodatek do tygodnika "Polityka", wydanie 16.
 • Pipes R. (2000). Własność a wolność. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schuknecht L., Tanzi V. (2000). Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sikora A. (1967). Spotkania z filozofią. Warszawa: Iskry.
 • Smith A. (1954). Bogactwo narodów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sorman G. (1993). Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Warszawa: Czytelnik.
 • Stasiuk A. (2004). Jadąc do Babadag. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Stiglitz J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tanzi V. (2006). "Gospodarcza rola państwa w XXI wieku", Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, z. 204.
 • Wallerstein I. (2004). Koniec świata, jaki znamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wilkin J. (red.) (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wilkin J., Fabrowska P., Hardt Ł., Kaczor T., Mackiewicz M., Michorowska M., Węcławska D. (2008). Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Warszawa: ECORYS.
 • Williamson O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32879874-bb06-4ac6-842f-0fd8f6b6ea44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.