PL EN


2014 | 1(84) | 76-82
Article title

Uniwersytet trzeciego wieku – centrum aktywności edukacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim

Content
Title variants
EN
The Third Age University a centre for the educational activity at the Wrocław University example
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents rules of functioning of the university of the third age (U3A) in the Wrocław University. Given examples of actions are presented as model resolutions for education of seniors. There are enumerated, described and categorized the most important achievements in the almost forty-year history of the institution.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia pewne koncepcje funkcjonujące na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego, które mogą stanowić modelowe rozwiązania zaprezen-towanych dylematów. Obecnie funkcjonujący UTW na Uniwersytecie Wrocławskim ma za sobą prawie czterdziestoletnią historię (powstał w 1976 r.), co czyni go jednym z najstarszych na świecie i jest przy tym jednym z największych w Polsce (blisko 800 studentów senio-rów). Jednocześnie na podstawie porównania z innymi placówkami tego typu za gra-nicą można stwierdzić, że jest jednym z najbardziej dynamicznie działających oraz innowacyjnych, co czyni go unikatowym w skali światowej. Ten szczególny stan jest wynikiem przemyślności managerów, kierujących tą instytucją w przeszłości, jak również splotu szczególnie sprzyjających okoliczności i determinacji osób, które poświęcały cały swój czas, życie rodzinne i kariery zawodowe dla pracy społecznej. W efekcie Uniwersytet Wrocławski wypracował wiele interesujących rozwiązań dla tej szczególnej instytucji, które mogą stanowić przykład dobrej praktyki dla edukacji seniorów w ogóle.
Contributors
References
  • Gołdys A., Krzyżanowska Ł., Stec M., Ł. Ostrowski, Zoom na UTW. Raport z badania, Warszawa 2012, s. 8, http://e.org.pl/wp-content/uploads/2013/02/Zoom_na_utw_skr%C3% B3cony_raport_z_badania.pdf (09.04.2014).
  • Gormally L. (ed.), The Dependent Elderly. Autonomy, justice and quality care, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
  • Kobylarek A., Uniwersytet Trzeciego Wieku jako kanał transferu informacji i wiedzy, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3216, s. 365–371, Wrocław 2010.
  • Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004.
  • Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Straś-Romanowska M., Późna dorosłość, [w:] Harwas-Napierała, B. & Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3289ca7a-c099-4369-b4c2-5dc3aae01b7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.