PL EN


2014 | 61 | 10: Nauki o Rodzinie | 151-165
Article title

Family in Africa – Opportunities and Challenges

Title variants
PL
Rodzina w Afryce – szanse i wyzwania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Reading through the post-synodal exhortation of Pope Benedict XVI, Africae Munus, I was positively struck by this statement of the Pope about the “soul of Africa”. This is what he wrote: “A precious treasure is to be found in the soul of Africa, where I [the pope] perceive a “spiritual `lung' for the humanity that appears to be in a crisis of faith and hope,” on account of the extraordinary human and spiritual riches of its children…” (AM 13) (Benedict XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae Munus,” Vatican City: Libreria Editrice Vaticana (2011). Now on abbreviated as AM ). Certainly, that statement rang true in my ears. In this first part of the presentation, I wish to highlight some of the “extraordinary human and spiritual riches of her children,” with a special reference to the family. In the second part, I shall also mention a few challenges to Marriage and Family in contemporary Africa. A note of caution: While presenting those riches, however, I don't intend to idealise those human and spiritual values, since – as long as the effects of original sin lasts in the world – even the best can be corrupted, and is often corrupted. Therefore, I shall also point to some of the deviations that have come up due to human selfishness and sinfulness. I am also aware that in a presentation like this, generalisations are unavoidable; hence I accept that all generalisations are subject to many exceptions. Besides, the traditional African values are currently being subjected to strong pressures from the outside, and this makes generalisations and talking of the traditional cultures and customs all the more difficult. Nevertheless, it is possible to identify and speak of a significant core of human and spiritual values that continue to reverberate in the African soul.
PL
W trakcie lektury posynodalnej adhortacji papieża Benedykta XVI pt. Africae Munus (AM) odkryłam bardzo pozytywnie stwierdzenie papieża o „duszy Afryki”. Oto co napisał papież: „W duszy Afryki obecny jest cenny skarb, dostrzegam tam bowiem «płuco duchowe ludzkości, która zdaje się przeżywać kryzys wiary i nadziei» dzięki niezwykłym bogactwom ludzkim i duchowym jej dzieci...” (AM 13). Odkryłam ten fragment tekstu papieża jako niewątpliwie prawdziwy. W pierwszej części mojego wystąpienia chciałabym podkreślić kilka z tych „niezwykłych bogactw ludzkich i duchowych jej dzieci”, a w sposób szczególny odnieść się do rodziny. W drugiej części wskazuję także na wyzwania, przed którymi staje instyTangaza University Collegeja małżeństwa i rodziny we współczesnej Afryce. Gdy mówię o bogactwach, nie jest moją intencją idealizowanie wartości ludzkich czy duchowych z tym związanych, tak długo bowiem, jak skutki grzechu pierworodnego trwają w świecie, tak nawet to, co w nim najlepszego, zawiera w sobie element zepsucia. Dlatego też wspomnę o kilku aspektach zepsucia, jakie wywołały ludzka chciwość i grzeszność. Mam także świadomość, iż w artykule nie da się uniknąć uogólnień, zatem zakładam na wstępie, że istnieje wiele wyjątków od uogólnień, o których wspominam. Co więcej, tradycyjny system wartości Afryki poddawany jest współcześnie licznym naciskom zewnętrznym, co tym bardziej utrudnia formułowanie uogólnień dotyczących tradycyjnych kultur i zwyczajów z tym związanych. Mimo to możliwe jest określenie i dyskusja na temat istotnej wspólnej grupy wartości ludzkich i duchowych, jakie wciąż wywierają wpływ na duszę Afryki.
References
  • Benedict XVI: Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae Munus,” Vatican City: Libreria Editrice Vaticana 2011.
  • Bénézet Bujo,African Theology in Its Social Context, Nairobi: St. Publication-Africa 1992,
  • Guy,Michael R.: “ A Cultural Approach to a Christian Theology of Marriage,” in Kyomo, A and Selvam, G. (eds),Marriage and Family in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2004, pp. 76-118.
  • Kenya Conference of Catholic Bishops, Answers to the Questionnaire to the Synod of Bishops (29th January 2014), Nairobi: Catholic Secretariat 2014. [Unpublished material]
  • Kisembo, Benezeri; Magesa,Laurenti; and Shorter, Aylward, African Christian Marriage, London: Geoffrey Chapman 1977.
  • Njenga J.: “Marriage in Successive Stages,” in AFER 28 (1986), pp. 198-207.
  • Shorter A.: African Culture: An Overview, Nairobi: Paulines Publications 1998.
  • Vähäkangas A.: “The Crisis of Christian Marriage,” in Kyomo, A and Selvam, G. (eds),Marriage and Family in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2004, pp. 29-52.
  • Waruta D.W.: “Marriage and Family in Contemporary African Society: Challenges in Pastoral Counselling,” in Waruta, D.W. and Kinoti, H, W. (eds.),Pastoral care in African Christianity, Nairobi: Acton Publishers 2005, pp. 101-119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-328d6778-6b40-4862-84dd-654239cedc85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.