PL EN


2014 | 61 | 3: Teologia Moralna | 005-024
Article title

Zur situation der moraltheologie im deutschsprachigen raum nach "Veritatis Splendor"

Title variants
EN
Situation of moral theology in the german-speaking world after "Veritatis Splendor"
Sytuacja teologii moralnej w niemeickim obszarze językowym po "Veritatis Splendor"
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy teologii moralnej tylko po czeęści zostało zrealizowane. Następstwem kontrowersji wokółencykliki „Humanae vitae” było zakwestionowanie szeregu podstawowych stwierdzeń nauczania moralnego Kościoła. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację stała się encyklika Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Bazująca na chrystologicznym fundamencie, w centrum rozważań umieszcza godność osoby ludzkiej i podejmuje spór z koncepcjami, które są sprzeczne z chrześcijańskim obrazem człowieka. Po początkowej fazie krytyki encykliki przez niektórych znaczących teologów moralistów obszaru języka niemieckiego, także i w tym środowisku podjęto pewne próby odnowy teologii moralnej w duchu „Veritatis splendor”.
DE
Der Vorgabe des 2. Vatikanischen Konzils zur Erneuerung der Moraltheologie wurde nur teilweise entsprochen. In der Folge der Kontroverse um die Enzyklika „Humanae vitae” wurden grundlegende Inhalte der kirchlichen Morallehre infrage gestellt. Johannes Paul II. antwortete mit der Enzyklika „Veritatis Splendor” (=VS) auf diese Herausforderungen. In christologischer Verankerung stellt VS die Würde des Menschen heraus und setzt sich mit Konzepten auseinander, welche dem christlichen Menschenbild widersprechen. Nach einer Phase der Kritik der Enzyklika durch relevante Moraltheologen hat im deutschsprachigen Raum eine wenn auch zögerliche Erneuerung der Moraltheologie im Geiste von VS eingesetzt.
Contributors
  • Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-329763f9-e0b5-4e41-8bf3-ce04d954e8df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.