Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 173-187

Article title

Uwagi o słownictwie i frazeologii więziennej w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej

Content

Title variants

EN
Remarks on prison vocabulary and phraseology in Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny [The Practical dictionary of modern Polish language], ed. H. Zgółkowa

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to exhibit prison vocabulary and phraseology included in Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny [The Practical dictionary of modern Polish language], ed. H. Zgółkowa as well as present the semantic analysis of the lexis. On the basis of the collected materials, it has been concluded that the basic characteristic of prison lexis is a substantial narrowing of the world view. However, thematic vocabulary related to living conditions – taking into account the poverty of designata – is very rich. Many vocabulary items used in prison jargon are emotionally loaded, which testifies to subjective and evaluative character. The language of prisoners is abundant in expressive vocabulary, which in fact is already known in the general language, but here, it receives new, usually metaphorical, meaning.

Year

Issue

Pages

173-187

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.
 • Grabias S., Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, „Język Polski” 1974, nr 1, s. 22-31.
 • Jarosz M., Więzienie w krzywym zwierciadle mediów, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 5, s. 34-45.
 • Lewandowski M., Po wyroku, Warszawa 1971.
 • Moczydłowski P., Drugie życie więzienia, Warszawa 2002.
 • Oryńska A., Kategorie semantyczne leksyki języka potocznego i gwary więziennej, „Język a Kultura” Wrocław 1991, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, t. II, s. 80-106.
 • Oryńska A., Walka na słowa. O pewnych zachowaniach magicznojęzykowych w gwarze więziennej i subkulturze dzieci i nastolatków, „Języka a Kultura” Wrocław 1991, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, t. III, s. 69-74.
 • Oryńska A., Zasady komunikowania w gwarze więziennej – tabu i eufemizmy, „Język a Kultura” Wrocław 1991, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, t. I, s. 191-203.
 • Piotrowska-Wojaczyk A., Słownictwo i frazeologia narkomańska na podstawie „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny” pod redakcją Haliny Zgółkowej (opis semantyczny), [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. XI, Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 135-144.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. I-L, red. H. Zgółkowa, Poznań 1994-2005.
 • Stępniak K., Słownik gwar środowisk dewiacyjnych, Warszawa 1986.
 • Stępniak K., Podgórzec Z., Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-329c15da-ec72-4b76-8fe7-06a88498c5f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.