PL EN


2012 | 12 | 243-256
Article title

Europejski pesymizm i nihilizm czyli kult cierpienia i śmierci

Content
Title variants
EN
European Pessimism and Nihilism, in Other Words the Worship of Suffering and Death
RU
Европейский пессимизм и нигилизм или культ страдания и смерти
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Rrzeszowski
References
  • Agnosiewicz M. 2009. Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji. Wrocław.
  • Kleist H. von. 1983. Listy, przekł. W. Markowska. Warszawa.
  • Paul J. (J.P.F. Richter). 1991. „Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga”, przekł. M. Żmigrodzka. Ogród. Kwartalnik IV 2 (6).
  • Trocki L. 1901. „O pesymizmie, optymizmie, XX stuleciu i wielu innych sprawach”. Wostocznoje Obozrenie 36.
  • Zachariasz A.L. 2005. Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia, wyd. II. Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32a86b7d-25ee-4d5c-8fec-2d6a9d3903b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.