PL EN


2017 | 2(52) | 37-47
Article title

Pozyskiwanie, style kierowania, umiejętność komunikowania się, relacje z pracownikami kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Content
Title variants
EN
Acquisition, leadership styles, communication skills, relationships with executives in an international company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono specyfikę i znaczenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Scharakteryzowano również style kierowania oraz znaczenie relacji przełożony-podwładny w tym również typy komunikacji w kontekście tych relacji. Przeprowadzono badania dotyczące pozyskiwania kadry kierowniczej, identyfikacji stylu kierowania, oceny umiejętności komunikacyjnych kierowników i oceny ich relacji z podwładnymi. Badani kierownicy charakteryzują się klubowym stylem kierowania i średnimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Relacje kierowników z podwładnymi są średnie.
EN
The article discusses the specificity and importance of executives in international companies. There have also been characterized the styles of leadership and the importance of superior-subordinate relationships, including types of communication in the context of these relationships. There were research on leadership acquisition, the identification of leadership style, assessment of managers communication skills and of their relationship with subordinates. Researched managers are characterized by club style of management and medium communication skills. The relationships of managers with subordinates are average.
Year
Issue
Pages
37-47
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wydział Rolniczo-Ekonomicznym
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32ab54e1-08e8-46d9-871c-d69e06bb19da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.