PL EN


2018 | 63 | 1 (378) | 121-135
Article title

Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej – rynek gazu i energii elektrycznej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Limiting the Freedom of Business Activity – the Gas and Electric Energy Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Business activity related to sales and economic relations in the gas and electric energy market is subject to far reaching limitations, due to other numerous values in the society that call for special protection. These are health and life of people, their wellbeing and the right to use energy, considered as common good, energy security or sustainable development. That is why the gas and electric energy sector is regulated and is subject to far reaching limitations on business activity at its every stage, i.e. starting, conducting, or even resignation from it.
Year
Volume
63
Issue
Pages
121-135
Physical description
Dates
published
2018-02
References
  • Kuczma P. 2014. W Konstytucyjne ujęcie wolności działalności gospodarczej. W Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, 230 i 231. Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
  • Banaszak B. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 127. Warszawa: C.H. BECK.
  • Sypniewski D. (red.), U. Legierska, A. Małkowska> 2016. Ograniczenia wolności podejmowania działalności gospodarczej, 17. Ryki: Fundacja Obywatelskiego Rozwoju.
  • Olejarczyk E. 2016. „Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego, wybrane zagadnienia”. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2 : 131.
  • Szablewski A. T. 2012. Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, 61. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
  • Yergin D. 2013. The Quest, w poszukiwaniu energii, 537. Warszawa: Kurhaus Publishing.
  • Czech A. 2012. Zarys ewolucji wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej, 254-255. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  • Elżanowski F. 2015. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, 26. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  • Waligórski M. 2008. „Polityka energetyczna państwa jako sektorowa polityka administracyjna”. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 4 : 73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32b811df-515b-4614-a49f-ce0b6245963b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.