PL EN


2016 | 7 | 2 | 140-145
Article title

Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu

Authors
Content
Title variants
EN
Software Methodology Optimizing Technical Loses according to Temperature and Transmitted Power at the Transmission Network System Line
Languages of publication
EN CS
Abstracts
CS
Příspěvek se zabývá metodikou nově navrženého softwaru, který řeší optimalizaci provozu vedení přenosové soustavy v závislosti na přenášeném výkonu v předem zvolených teplotních spektrech. Metodika principu funkce je postavena na reálném základě dat provozních teplot a přenášeného výkonu na vedeních přenosové soustavy v České republice. Podkladem je vstupní databáze, která je sestavena ze skutečných hodnot přenášeného výkonu při reálné teplotě. Navržený software řeší možnost výběru vybraného vedení s možností nastavení rozsahu teplot provozovaného vedení. Výsledkem vyhodnocení je grafické znázornění provozu vybraného vedení přenosové soustavy s ohledem na aktuální přenášený výkon v předem stanoveném teplotním spektru, viz obr. 3. Při volbě přenášeného výkonu můžeme graficky vyhodnocovat technické ztráty. Metodika funkce, včetně výsledků je simulována pomocí MS Excel. V další verzi se počítá s použitím programovacího jazyka Visual Basic. Díky jednoduché obsluze je program vhodný kromě energetické praxe také do vzdělávací oblasti elektroenergetiky. Využití navrženého softwaru je možné ve vzdělávání v technických oborech
EN
The paper deals with methodology of software that looks into the operation optimization of the transmission network system line. The methodology is based on the real data of operating temperatures and transmitted power at the transmission network system line. There is an input databases made of real values of the transmitted power during real temperature. Software solves the possibility of the monitored line choice with the possibility of a temperature range setting. The result is a graph evaluation of transmission network system line operation due to transmitted power. On the base of the graph we can match technical loses to the value of transmitted power. The methodology of software is simulated in MS Excel.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
140-145
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Čihák M. (2012), Metoda nejmenších čtverců, výuka na PřF UHK. 26. Listopad. 2012.
  • Halsan K., Loudon D. (2004), Norwegian Utility Evaluates Insulation Alternatives to Upgrade 300 kV Transmission Network, „Insulator News and Marker Report, Review” issue 64, vol. 12, no. 2.
  • Král V. (2012), Využití SW prostředků pro řešení problémů elektroenergetiky, Habilitační práce, VŠB-TU Ostrava.
  • Rudolf L., Král V. (2010), Aplikace softwaru pro výpočet technických ztrát na vedení [w:] Proccedings of the 11th International Scientific ConferenceEPE 2010, Brno.
  • Rudolf L., Král V. (2011), Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy [w:] Proceedings of the 12th Internacional Scientific Conference Electric Power Enginnering, Ostrava.
  • Šamaj A. (2015), Využití SW prostředků pro výpočty technických ztrát u vedení přenosovésoustavy, Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava.
  • Vaculik, P. (2011),“Predikce technických ztrát s ohledem na změny venkovní teploty u vedení přenosové soustavy, Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32c32055-b40e-4fd7-8dd2-781d87e13c0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.