Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(225) | 145-166

Article title

Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?

Authors

Content

Title variants

EN
Many Different Kinds of Family – But Is the Scope of Their Solidarity Smaller?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Międzypokoleniowe relacje są istotną częścią życia rodziny, budują więzi między jej członkami. Ich bazę stanowi emocjonalne, praktyczne, finansowe wspieranie się. W czasach gdy struktura rodziny i jej funkcje ulegają przemianom, gdy pojawia się wielość form życia małżeńskiego i rodzinnego, stawiane są pytania o siłę i znaczenie solidarności rodzinnej. W przedstawionym artykule podjęto próbę prześledzenia, czy tradycyjnie przypisane normy dotyczące wzajemnego wspierania między rodzicami i dorosłymi dziećmi nadal obowiązują w różnych państwach w Europie. Sprawdzano też, czy rozwody, rodziny rekonstruowane, kohabitacja osłabiają, a może niszczą, solidarność rodzinną.
EN
Intergenerational relationships are a key part of family life, involving the construction of bonds between family members based on emotional, practical, and financial support. In times when family structures and functions are changing and diverse forms of marriage and family life occur, questions are raised about the strength and meaning of family solidarity. In this article, an attempt has been made to consider whether traditional prescriptive norms concerning the mutual support of parents and adult children still apply in different European countries. The author also examines whether divorces, reconstituted families, or cohabitation weaken or even destroy family solidarity.

Year

Issue

Pages

145-166

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Nowy Świat 69, 00-001 Warszawa

References

 • Artis, Julie E. i Martha M. Martinez. 2016. Cohabitation, Marriage and Relationships with ‘Parents-in-law’. „Journal of Families, Relationships and Societies” 5(1): 3–22.
 • Bengtson, Vern L. 2001. Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds. „Journal of Marriage and Family” 63(1): 1–16.
 • Bengtson, Vern L i Robert E.L. Roberts. 1991. Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory Construction. „Journal of Marriage and the Family” 53(4): 856–870.
 • Daatland, Svein Olaf. 2007. Marital History and Intergeneratinal Solidarity: The Impact of Divorce and Unmarried Cohabitation. „Journal of Social Issues” 64(4): 809–825.
 • Dykstra, Pearl A. i Aafke E. Komter. 2006. The Netherlands Kinship Panel Study: An Introduction. W: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer i C.H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, s. 11–20 (www.nkpsnl/Dowloands/FamilySolidarityIn- TheNetherlands.pdf).
 • Eggebeen, David J. 2005. Cohabitation and Exchange of SUPPORT. „Social Forces” 83(3): 1097–1110.
 • Falkowska, Macieja. 1998. Wychowanie dzieci w rodzinie i opieka nad nimi. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS BS/168/168/98.
 • Finch, Janet i Jennifer Mason. 1991. Obligations of Kinship in Contemporary Britain: Is There Normative Agreement? „British Journal of Sociology” 42(3): 345–367.
 • Hogerbrugge Martin J.A. i Pearl A. Dykstra. 2009. The Family Ties of Unmarried Cohabiting and Married Person in the Netherlands. „Journal of Marriage and Family” 71(1): 135–145.
 • Knijn, Trudie C.M. i Aart C. Liefbroer. 2006. More Kin than Kind: Instrument All Suport in Familie. W: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer i C.H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, s. 89–106 (www.nkpsnl/Dowloands/FamilySolidarityIn- TheNetherlands.pdf).
 • Komter, Aafke E. i Trudie C.M. Knijn. 2006. The Strength of Family Ties. W: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer i C.H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, s. 107–122 (www.nkpsnl/Dowloands/FamilySolidarityInTheNetherlands.pdf).
 • Komter, Aafke E., Trudie C.M. Knijn i Pearl A. Dykstra. 2006. Family Solidarity in the Netherlands: A Varied Picture. W: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer i C.H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, s. 147–157 (www.nkpsnl/Dowloands/Fami- lySolidarityInTheNetherlands.pdf).
 • Kwak, Anna. 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kwak, Anna. 2014. Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Liefbroer, Aart C i Clara H. Mulder. 2006. Family Obligations. W: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer i C.H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, s. 123–143 (www.nkpsnl/Dowloands/FamilySolidarityInTheNetherlands.pdf).
 • Lowenstein, Ariela i Svein O. Daatland. 2006. Filial Norms and Family Support in a Comparative Cross-national Context: Evidence from the OASIS Study. „Ageing and Society” 26: 203–223.
 • Lye, Diane N. 1996. Adult Child-parent Relationships. „Annual Review of Sociology” 22: 79–102.
 • Meil, Gerardo. 2011. Individualization and Family Solidarity. „Social Studies Collection” 32, Barcelona: Welfare Projects ‘la Caixa’ Foundation (https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/gmeil/ingles/publicaciones/familysolidarity.pdf).
 • Meulen, Ruudter i Katharine Wright. 2010. The Role of Family Solidarity: Ethical and Social Issues. CESifo DICE Report 2 (https://www.cesifo-group.de/.../96843359D9F04400144F...).
 • Nazio, Tiziana i Chiara Saraceno.2013. Does Cohabitation Lead to Weaker Intergenerational Bonds Than Marriage? A Comparison Between Italy and the United Kingdom. „European Sociological Review” 29(3): 549–564.
 • Piszczatowska, Mariola. 2005. Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS BS/117/2005.
 • Radzińska, Jowita. 2014. Solidarność: definicja i konteksty. ,,Etyka” t. 48: 58–68.
 • Santoro, Monica. 2014. Intergenerational Solidarity between Parents and Adult Children: A Qualitative Research among Cohabiting and Married Children in Italy. „International Review of Sociology” 24(3): 471–487.
 • Słownik języka polskiego. 1989. Warszawa: PWN, t. III, s. 273.
 • Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szukalski, Piotr. 2002. Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-32c46f2e-6c19-40f9-ac43-6867958b330d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.