PL EN


2014 | Tom 2 | Numer 1 | 51–64
Article title

Cyfryzacja ośrodków regionalnych TVP

Title variants
EN
The digitization of regional centers of Polish Television
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The digitization of television signals in Poland is presented as one of the most important achievements of the media in recent years. The purpose of this publication is to present the opportunities and risks of digital technology at the regional level. The process of digitization has not resulted in a wider range of regional public television programming. After launching of Regional Television Centers, their dedicated band time lengthened by one hour. Money from the subscription only secure the production of about 40% of programs of the channel and are mostly news programs and current affairs. Other are provided with money from sponsors. In fact, digitization creates only a potential, does not give the guarantee that it will be used as financing is crucial for stable funding system. An example of the foregoing is Regional Television Katowice.
Year
Volume
Issue
Pages
51–64
Physical description
Dates
online
2014-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
References
 • Archiwum własne autorki dotyczące TVP Katowice.
 • Badanie. Biuro koordynacji programowej TVP. Telemetria Nam 2013.
 • Badanie opinii publicznej dotyczące oglądalności i zadowolenia z kanałów regionalnych TVP i TVP INFO Telewizja Regionalna i TVP INFO, październik 2013, Millward Brown.
 • Gierula M., Społeczny odbiór mediów na Śląsku w okresie transformacji – wybrane zagadnienia [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990–2000), red. J.W. Adamowski, Aspra, Warszawa 2000.
 • Jachimowski M., Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Jachimowski M., Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Katowice 2000.
 • Jakubowicz K., Media publiczne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość [w:] Media publiczne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. J.W. Adamowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2007.
 • Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Ponikowski M., Golas na dachu. Kilka uwag o mediach regionalnych [w:] Media a rozwój regionalny, Pomorski Kongres Obywatelski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 • Proces cyfryzacji sygnału telewizyjnego. Raport dla TVP SA, Millward Brown, kwiecień 2014 roku.
 • Skoczek T., Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Skoczek T., Telewizja Publiczna. Szkic do opisu, MCDN, Kraków 2002.
 • Sobiczewski R., Ścieżki telewidza [w:] Reklama w internecie, dodatek do miesięcznika „Press”, listopad 2012.
 • Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku, Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34, art. 21.
 • biznes.interia.pl/media/./tvp-cyfryzacja-szansa-rozwoju-regionalnych
 • biznes.onet.pl/cyfryzacja-regionalnych-osrodkow-tvp-wymaga-pieni
 • http://www.extremesat.pl/INSTALACJE/satelita_HOTBIRD.html
 • http://www.polskatimes.pl/artykul/3418565,naziemna-telewizja-cyfrowa-dla-wszystkich-nie-do-konca,id,t.html?cookie=1
 • http://www.polskatimes.pl/artykul/3420677,cyfryzacja-nie-dla-wszystkich,id,t.html
 • http://www.telix.pl/artykul/stanowisko-instytutu-jagiellonskiego-w-sprawie-cyfryzacji-telewizji-3,61149.html
 • http://www.tvp.info/7470062/osrodki-tvp-w-dobie-cyfryzacji-tym-razem-slask
 • http://www.tvp.info/7582945/tvp-musi-byc-silna-regionami
 • http://www.tvp.pl/gdansk/aktualnosci/spoleczne/o-przyszlosci-osrodkow-regionalnych-telewizji-polskiej/14294816
 • http://www.tvp.pl/tvp3katowice
 • http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/pdf/160/cyfryzacja.pdf
 • http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiekszy-zasieg-tvs-w-polsce-i-za-granica
 • http://www.wprost.pl/ar/324498/TVP-inaczej-podzieli-wplywy-z-abonamentu-Kto-wiecej-placi/
 • http://www.zkdp.pl
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32c59ee7-1d2a-4802-be43-38d7fab6784f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.