PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 327–344
Article title

RELACJE MIĘDZYGENERACYJNE NA ODLEGŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE RODZICÓW EMIGRANTÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
LONG-DISTANCE CROSS-GENERATIONAL RELATIONS IN THE VIEW OF THE PARENTS OF EMIGRANTS FROM THE SILESIAN VOIVODSHIP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiona została tematyka rodzinnych relacji międzygeneracyjnych na odległość z perspektywy zamieszkujących województwo śląskie rodziców emigrantów. Podstawą empiryczną tekstu są przeprowadzone w 2015 roku badania ankietowe na próbie 300 osób. Zrelacjonowane zostało nastawienie badanych do emigracji własnych dzieci oraz ocena jej wpływu na więzi rodzinne i zaangażowanie w sprawy gospodarstwa domowego. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczące częstotliwości kontaktów między rodzicami a dziećmi – zarówno bezpośrednich, jak również odbywających się za pośrednictwem cyfrowych narzędzi komunikacji. Istotną częścią rozpatrywanej problematyki jest także antycypacja własnej przyszłości przez badanych rodziców – w tekście podjęto próbę identyfikacji potencjalnych obaw związanych z własną starością respondentów, łączących się z funkcjonowaniem w ramach transnarodowej rodziny.
EN
The article discusses issues concerning long-distance cross-generational relations within families from the perspective of emigrants’ parents who live in the Silesian Voivodship. The empirical basis is a survey conducted in 2015 on a sample of 300 people. It reports the attitudes of the respondents to their children’s migration and the estimates of migration’s impact on family ties as well as on the commitment to livelihoods issues. The article focuses on the findings related to the frequency of contacts between parents and children, both direct and through digital tools. An important part of the considered issue is the parents’ anticipation of their own future. The article attempts to identify the parents’ potential concerns regarding their functioning within the transnational family framework in the context of their senility.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32d717df-ca32-4289-bbd5-0e3cd7b675e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.