PL EN


2004 | 5 | 143-157
Article title

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Content
Title variants
EN
External co-operation in a company management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy znaczenia kooperacji zewnętrznej dla organizacji sieciowej. W szczególności zostały zaprezentowane podstawowe pojęcia związane z kooperacją, klasyfikacje rodzajów kooperacji przede wszystkim zewnętrznych, motywy podejmowania współpracy, charakterystyka szczególnej formy współpracy między firmami tzn. aliansu strategicznego, korzyści i zagrożenia płynące z tytułu nawiązywania współpracy w postaci aliansu oraz rodzaje przyjmowanych strategii w ramach kooperacji.
EN
This article presents basic definitions connected with co-operation, various classifications of kinds of co-operation, mostly of external co-operation, reasons for co-operating, characteristics of special forms of co-operation between enterprises, that is strategic alliance, benefits and threats associated with establishing co-operation in a form of an alliance and finally types of strategies adopted within the co-operation.
Year
Issue
5
Pages
143-157
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Agencje badań marketingowych w Polsce, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 3.
 • Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, 1985.
 • Bielawny J., Venture capital?, "Firma" 1991, nr 6.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002.
 • Ciesielski M., Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 1.
 • Cieślicki M., Alianse strategiczne w przemyśle komputerowym, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 5.
 • Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa, 2002.
 • Dornieden U., Schibler A., Weihrauch J., Marketingsinstitutionen, "Studienhefte fuer Operatives Marketing" 1977, no. 6, Verlag Gabler, Wiesbaden.
 • Fabiańska K., Rokita J., Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju, Prace Naukowe AE Katowice, t. 3, 1991.
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1992.
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1988.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, 1996.
 • Gawiencki M., Grudzewski W. M., Rogowski W., Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 • Harrigan K.R., Strategic Alliances and Partner Assymmetries, [w:] Contractor F.J., Lorange P. (eds), Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, 1988.
 • Jagoda H., Państwowa regulacja integracji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Ewolucja, ocena, kierunki, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 522, 1990.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2000.
 • Kooperanci na rynkach międzynarodowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 2.
 • Lea R., Parker B., The JIT Spiral of Continuous Improvement. "Industrial Management and Data System" 1989, no. 4.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wyd. 3, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 1999.
 • Lisikiewicz J. Zgrupowanie przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Rozwój struktur organizacyjnych jednostek przemysłowych, Warszawa, SGPiS, 1989.
 • Luger A.E., Geisbuesch H,.G., Neumann J., Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart, (t. 2), 1982.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu (1), "Przegląd Organizacji" 1994, nr 7.
 • Mendenhall M., Punnet B.J., Ricks D., Global Management, Blackwell Publishers, Cambridge (USA), 1995.
 • Milewska B., Milewski D., Współpraca z dostawcami - możliwości zwiększenia korzyści, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1988, nr 10.
 • Morrow J., Rób biznes, Morrow Publishing, 1991.
 • Moszkowicz K., Strategie współpracy w dziedzinie B+R, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 186, 1998.
 • Nogalski B., Wybrane formy współpracy między partnerami zagranicznymi, „Przegląd Organizacji" 1993, nr 2.
 • Nowoczesne systemy dystrybucji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 2.
 • Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesslebeina i R. Goldsmitha, Niewyobrażalna przyszłość, Business Press, Warszawa, 1998.
 • Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, AE Kraków, 1991.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1978.
 • Raia E., Synchronizing the Supply Chain, Purchasing, September 8, 1994.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 1997.
 • Wilczyński J., The Multinationals and East-West Relations, T. Macmillian Press, London 1976.
 • Wrzosek S. Metody podejmowania decyzji o koncentracji, specjalizacji i lokalizacji produkcji w przemyśle spożywczym, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 53, 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32df0937-16c3-47c6-9c5c-5eb222b22ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.