PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 175-190
Article title

Społeczne przestrzenie socjalizacji

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor opisuje koncepcje społecznych przestrzeni procesu socjalizacji (wychowania). Dokonuje analizy porównawczej opisanych koncepcji: społecznych kręgów, społecznych środowisk wychowawczych oraz systemów społecznych.
Keywords
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Bronfenbrenner U., Die Ökologie der menschlischen Entwicklung. Stuttgart 1991
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000
 • Gołdyka L., Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji. Warszawa 2013
 • Hajduk B., Socjalizacja studentów. Warszawa 2003
 • Hajduk E., Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji. Żary 2008
 • Kołakowski L., Kultura i fetysze. Warszawa 1967
 • Kurczewska J. (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsca i czasu. Warszawa 2006
 • Kurczewska J. (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa 2006
 • Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Poznań 2004
 • Szafraniec K., Autorytaryzm polskiej wsi – z perspektywy hipotezy socjalizacji, „Kultura i społeczeństwo”, 2005, nr 2
 • Szczepański J., Rozmowy z dniem wczorajszym. Warszawa 1987
 • Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych. Warszawa 1980
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2003
 • Turowski J., Przemiany w strukturze i wzorach ludności miejskiej. (w:) Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny. Lublin 1970
 • Turowski J., Czynniki modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa 1970
 • Wincławski W., Typowe środowiska wychowawcze we współczesnej Polsce. Warszawa 1976
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32ea15c3-67c0-45d8-ba6d-0f4239cda34a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.