PL EN


Journal
2016 | 2 | 26-39
Article title

Cyrylo-metodiańska ewangelizacja kultury

Authors
Content
Title variants
EN
Evangelisation of Culture according to Cyril and Methodius
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieło ewangelizacyjne Cyryla i Metodego uczy dziś umiejętnego dialogu kultur, nie mniej ważnego niż partnerstwo doktrynalne przedstawicieli chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Ci nauczyciele wiary umieli przekraczać granice kultur i tradycji, potrafili też przeciwstawiać się tworzeniu opozycyjnych bloków, ponieważ kierowali się apostolskim uniwersalizmem, który ma zdolność godzenia wielości. Tego rodzaju chrześcijańskie przesłanie posiada jeszcze dziś silę zdolną, by przezwyciężać dzielący niejednokrotnie ciężar zaszłości. Nauczanie słowiańskiego papieża w odniesieniu do dzieła ewangelizacyjnego Braci Sołuńskich wskazuje i podkreśla dobitnie ich rolę w tworzeniu korzeni Europy, które dzięki swej trwałości oraz żywotności stanowią jeden z najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie może pominąć żaden wysiłek zmierzający do jedności naszego kontynentu.
EN
An ability to lead a dialogue with the representatives of different cultures in a proper way is equally important as to seek doctrinal similarities between Christians of the East and West. We may learn how to do it from the great teachers of faith, Sts Cyril and Methodius. They knew how to cross the cultural borders and avoid ending up at contradictions, because they practised their apostolic universality, which has an intrinsic capability of reconciling unity with diversity. Bad memories on both sides, still dividing us today, may be overcome by precisely this kind of Christian message. The teaching of the pope, himself a Slav, on the evangelisation work of the Apostles of the Slavs, stresses their role in laying the foundations of Europe. These foundations are so solid and vital, that they cannot be ignored in our efforts at making Europe into a whole.
Journal
Year
Issue
2
Pages
26-39
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • „Tygodnik Powszechny", t. 35, nr 49, 1981, s. 2.
 • F. Gnidovec, Influsso di Gregorio Nazianzeno sui santi Cirillo e Metodio, Lubiana 1942, s. 30-36.
 • G. Corm, L'Europe et l'Orient. De la balkanisation a la libanisation. Histoire d'une modernie inaccomplie, Paris 2002.
 • G. Eldarov, L'eridita cirillo-metodiana nel contesto europeo del tempo, w: Common Christian Roots..., dz. cyt., s. 260-266
 • G. Gutierrez, Teologia wyzwolenia, tłum. J. Szewczyk, Warszawa 1976, s. 45.
 • Grivec, Sacnti Cirillo e Metodia apostoli degli slavi e copatroni d'Europa..., dz. cyt., s. 27.
 • J. Nagórny i in. (red.), Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1994.
 • J.S. Gajek, L. Górka (red.), Cyryl i Metody. Apostołowie i Nauczyciele Słowian, cz. 2, Dokumenty, Lublin 1991, s. 23, 32, 38.
 • J.S. Gajek, L. Górka (red.), Cyryl i Metody. Apostołowie i Nauczyciele Słowian, cz. 1, Studia, cz. 2, Dokumenty, Lublin 1991, s. 38.
 • L. Górka, Dziedzictwo ojców. Ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej, Warszawa 1995.
 • M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006, s. 19-20.
 • M. Miniat, Wierność i klątwa. Losy misji Konstantyna i Metodego, Warszawa 1971, s. 278.
 • Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, [w:] O istocie prawosławia. Wybór pism, Warszawa 1983, s. 365-421.
 • Puti russkogo bogosłowija, Paris 1937, s. 5.
 • R. Barthes, Mit dzisiaj, w: tenże, Mit i znak. Eseje, tłum. W. Błońska i in., Warszawa 1970, s. 29.
 • W. Schenk, Le culte liturgique des Saints Cyrille et Methode en Pologne et dans les pays limitrophes, w: tamże, s. 325-332.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32ef3edc-4cfb-48cd-af3d-dbf75315e2fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.