PL EN


2010 | 5 | 7
Article title

Kobiecy Św. Sebastian: Paralelne linie radykalnej sztuki lesbijskiej Giny Pane i Catherine Opie

Content
Title variants
EN
Female St. Sebastian: Parallel lines in the radical lesbian art of Gina Pane and Catherine Opie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi analizę porównawczą twórczości dwóch nowoczesnych artystek, Włoszki Giny Pane i Amerykanki Catherine Opie. Obydwie sięgają po performance i autoportret, oraz podejmują tematy związane z tożsamością lesbijską. Wspólna dla nich jest również problematyka cierpienia, bólu i związków między kobietami. Artystki tworzyły jednak w dwóch różnych kontekstach kulturowych. Pane w Europie Zachodniej czasów rewolty obyczajowej lat 60. i 70. XX wieku. Opie jest aktywna w sztuce amerykańskiej od lat 90. XX wieku i uczestniczy w przemianach w polityce obyczajowej od kryzysu AIDS i radykalnego ruchu queer po współczesną asymilację społeczności LGBTQ. Tłem historycznym dla prowadzonych rozważań jest tradycja i symbolika związana ze św. Sebastianem; obydwie artystki wykorzystywały ikonografię tego męskiego homoerotycznego idola w swych wywrotowych przedstawieniach kobiecości i seksualnej odmienności. Sztuka artystek zostaje zestawiona, poddana interpretacji z uwzględnieniem różnych kontekstów, podobieństw i różnic, oraz postawiona wobec współczesnych wyzwań artystycznych i politycznych związanych z kulturą queer.
EN
This paper is a comparative analysis of works by two contemporary artists: Gina Pane, an Italian, and Catherine Opie, an American. Both use performance and autobiography and raise the subject of lesbian identity. Moreover, both share themes of suffering, pain and relationships between women. They were active in various cultural contexts, however. Pane worked in Western Europe during the moral revolution of the 1960s and '70s. Opie has been active in American art from the beginning of the '90s and she has been participating in political changes from the AIDS crisis and the radical queer movement to the present day assimilation of the LGBTQ community. The tradition and symbolism associated with St. Sebastian serves as the historical background the for the analysis in this paper, as both artists used the iconography of this male homoerotic idol in their subversive depictions of femininity and sexual dissimilarity. The works of the two artists are subjected to a comparative interpretation considering various contexts, similarities and differences, and evaluated in terms of contemporary artistic and political challenges of queer culture.
Keywords
Publisher
Year
Issue
5
Pages
7
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
References
  • Blessing, Jennifer. "Some Notes on Gina Pane's Wounds." Gina Pane [exhibition catalogue]. John Hansard Gallery, University of Southampton. Bristol: Arnolfini, 2002.Blessing, Jennifer, Nat Trotman, Dorothy Allison i Russell Ferguson. Catherine Opie: American Photographer [exhibition catalogue]. New York: Guggenheim Museum, 2008.Dykstra, Jean. "Opie: The Community of Difference." Art in America (December 2008): 128-135.Katz, Jonathan. "John Cage's Queer Silence or How to Avoid Making Matters Worse." Queer Cultural Center March 24, 2010.Linder-Gaillard, Inge. "Stigmata, Icons and Reliquaries: Messages from St. Gina." Gina Pane [exhibition catalogue]. John Hansard Gallery, University of Southampton. Bristol: Arnolfini, 2002.Tronche, Anne. "If someone is here, they are present." Gina Pane [exhibition catalogue]. John Hansard Gallery, University of Southampton. Bristol: Arnolfini, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32efc3e2-7342-450e-b733-b31a49108772
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.