PL EN


Journal
2016 | 18 | 121-126
Article title

Pierwsza wyprawa krzyżowa i jej następstwa

Content
Title variants
EN
The First Crusade and its result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyprawy krzyżowe były pierwszą okolicznością dla pokazania różnic kulturowo religijnych które dzieliły zgermanizowany Zachód od wschodniorzymskiego Wschodu. Cesarzowi Aleksemu przypadła w udziale sposobność zapoznania się z mentalnością i prowadzeniem się ludzi o pochodzeniu germańskim spod znaku krzyża. Co prawda wschodniorzymskie Imperium potrzebowało militarnej pomocy ale nie w formie gwałtów morderstw i okradania bezbronnych ludzi. Wyprawy krzyżowe doprowadziły do powstania antagonizmów pomiędzy chrześcijaństwem a Islamem, które trwają do dnia dzisiejszego.
EN
The Crusades were the first circumstance to demonstrate the cultural religious differences that divided the Germanized West from the Byzantine East. The barbarization of the West had ushered in a feudal military society which sought to justify its habitual pasttime. The Germanic code of civalry gave preeminence to the military hero; in this regard, the papacy itself was barbarized; there was nothing more disconcerning to the Christian of the Byzantine empire than the papal warfere and the idea of Crusade. The Byzantines, in contrast, did not consider death in battle glorious; nor did they they believe that being killed in the field by the infidel was martyrdom. The canons of the Orthodox Church stated that any one guilty of kiling in war must refrain for three years from taking Holy Communion as a necessary sign of true repentance.
Keywords
Journal
Year
Volume
18
Pages
121-126
Physical description
Contributors
References
  • G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, PWN Warszawa 1967.
  • D. Piwowarczyk, Normanowie I Bizancjum w XI Stuleciu, Dom wydawniczy Bellona Warszawa 2006.
  • H. E. Mayer, History of the Crusides, Wayne State Univeraity Press, Detroit 1975.
  • B. Charls, Bizantium Confronts the West 1180-1204, Harvard University Press 1968.
  • D. J. Ganakopulos, Bizantium, University of Chicago Press 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32f198e2-99db-4c4c-b945-8b9220ce4a6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.