PL EN


2017 | 17 | 44 | 1087-1101
Article title

Utilization of Landfill Biogas in the Context of Sustainable Development Based on the Example of Communal Landfill in Opole

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie biogazu składowiskowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju - bio-elektrownia MSO w Opolu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents the results of a study into the application of landfill biogas by applying an example of a biogas power plant situated on-site at the municipal landfill in Opole (MSO). The objective of the study was to analyze the operation of a biogas power plant. During the study, the environmental impact of the facility was assessed. This analysis involved the considerations of a biogas power plant in terms of the social impacts of its operation. An economic assessment was performed, including a comparison of the investment made in this plant with the potential revenues generated from its exploitation. The analysis was performed on the basis of data detailing the amounts of derived biogas and electricity production in the biogas power plant. A number of advantages of the use of the landfill gas are demonstrated along with the impact on the environment in the context of sustainable growth and integration of the social and economic aspects. On the basis of this analysis, we can state clearly that the application of a biogas power plant with the purpose of utilizing the available landfill gas resource forms a technology forms a process that is environmentally-friendly, economically feasible and is characterized by a considerable level of social approval.
PL
Artykuł przedstawia sposób wykorzystania biogazu składowiskowego oraz działanie małej bio-elektrowni na przykładzie instalacji MSO w Opolu. Celem pracy było wykonanie analizy działania bio-elektrowni w świetle aspektów zgodnych z zrównoważonym rozwojem. Analizę wykonano na podstawie uzyskanych danych dotyczących produkcji energii elektrycznej i ilości spalonego gazu w instalacji bio-elektrowni oraz w wyniku przeprowadzonego przeglądu literaturowego. Ukazano szereg zalet wykorzystywania biogazu składowiskowego, pozytywny wpływ na środowisko oraz zachowanie równowagi i integracji pomiędzy działaniami społecznymi oraz ekonomicznymi. W wyniku przeprowadzonych prac można z powodzeniem stwierdzić, że zastosowanie bio-elektrowni w celu utylizacji biogazu składowiskowego należy do technologii przyjaznych środowisku, opłacalnych ekonomicznie oraz charakteryzujących się wysokim poparciem społecznym.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1087-1101
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Opole University of Technology, Department of Process Engineering, Poland
 • Opole University of Technology, Department of Process Engineering, Poland
 • Zakład Komunalny w Opolu, Poland
redactor
References
 • Bernat, R. (2015). Polityka energetyczna Polski w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej (Energy policy of Poland in the aspect of membership in the European Union). Praca podyplomowa. Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Available at: http://www.euro.ue.wroc.pl/pdf/pracedycja6/Bernat-Polityka_energetyczna_Polski.pdf. Accessed 2 January 2017.
 • Błaszczyk-Pasteczka, A.; Żukowski W. (2007). Energetyczne wykorzystanie biogazu (Energy use of biogas). Czasopismo Techniczne Ch z.1. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Ciupryk, M.; Gaj, K. (2004). Ekologiczne przesłanki utylizacji biogazu składowiskowego (Ecological premises for landfill biogas utilization). Energetyka i Ekologia: 123 – 126.
 • Dz. U. z 2016 r. poz. 925. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2016 r. (Act on amending the act on renewable energy sources and some other acts of June 28, 2016).
 • Głodek, E.; Kalinowski, W.; Janecka, L.; Werszler, A.; Garus, T.; Kościanowski, J. (2007). Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego (Receiving and energetic use of agricultural biogas). IMMB: 11.
 • Grzesik, K. (2006). Wykorzystanie biogazu jako źródła energii (The use of biogas as a source of Energy).
 • Zielone prądy w edukacji – II edycja. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej.
 • GUS Główny Urząd Statystyczny (2015). Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. (Energy from renewable sources in 2014). Statistical informations and studies: 24-32. Available at: http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/9/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2014_roku.pdf. Accessed 22 February 2017.
 • Koszyk, K. (2012). Bio-elektrownia Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu (Bio-power plant in Municipal Landfill in Opole).
 • Mitchel, C. (2010). The Political Economy of Sustainable Energy. Basingstok: Palgrave Macmillan.
 • TGE Towarowa Giełda Energii SA. (2017). Available at: https://www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/665/tge-konczy-rok-2015-z-najwyzszymi-w-historii-wolumenami-na-rynkach-spot-energii-elektrycznej-i-gazu. Accessed 22 February 2017.
 • UN United Nations Documents. (2017). Gathering a body of global agreements. World Commission on Environment and Development. United Nations 1987 2:1. Available at: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm. Accessed 22 February 2017.
 • URE Urząd Regulacji Energetyki. (2017). Avalable at: https://www.ure.gov.pl/pl/tagi/21,srednie-ceny.html?page=0. Accessed 22 February 2017.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32fcf6a2-f79e-4273-b99a-e398156c1c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.